ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Θρησκευτικά κείμενα και… παραγωγή λαθών

Θρησκευτικά κείμενα και… παραγωγή λαθών

Κύριε διευθυντά
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις του τακτικού επιστολογράφου της έγκριτης εφημερίδας σας Γ. Μ. Δώσσα («Η Καθημερινή», 2-5-2020), σχετικές με αρχαιοπινή γλωσσική διατύπωση του ρήματος «παράγω» («να παράξει» αντί του ορθού «να παραγάγει»), που ακούγεται συχνά από τα χείλη έγκυρων αγορητών και πολιτικών από τα ΜΜΕ.

Δυστυχώς, η αδόκιμη αυτή χρήση τείνει να καθιερωθεί, μολονότι αντιβαίνει προκλητικά στη σωστή έκφραση του ποιού ενεργείας των ρημάτων. Ευτυχώς, δεν συμβαίνει το ίδιο με το ρήμα «παρέχω», όπου χρησιμοποιείται σωστά ο αόριστος: «να παράσχει» και όχι «να παρέξει» ή «να παρασχήσει».

Ωστόσο,  ξενίζουν ιδιαίτερα φράσεις της κοινής ελληνιστικής γλώσσας στα θρησκευτικά κείμενα, που δεν συμφωνούν απόλυτα με τον κανόνα, όπως: «ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα υμών και ανάξω υμάς εκ των μνημάτων υμών και εισάξω υμάς εις την γην του Ισραήλ» (Προφητεία Ιεζεκιήλ). «Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου» (Ψαλμός 142, Κυριακή Βαΐων).

Αναστασιος Αγγ. Στεφος, δ.φ., Ειδικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ενωσης Φιλολόγων