ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η ιστορία της πόλης και το μετρό

Η ιστορία της πόλης και το μετρό

Κύριε διευθυντά
Αν συμφωνήσουμε ότι η Θεσσαλονίκη υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα η δεύτερη σε σημασία πόλη του Βυζαντίου, θα αντιληφθούμε ίσως την αξία των ευρημάτων που αποκάλυψε η κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη γνώμη του ακαδημαϊκού Παναγιώτη Βοκοτόπουλου, «οι αρχαιότητες του Σταθμού Βενιζέλου συνιστούν εύρημα με μοναδική αξία για την τέχνη και πολεοδομία της πρωτοβυζαντινής πόλης (…)». Ας μείνουν λοιπόν τα ευρήματα κατά χώραν και ας αργήσει λίγο ακόμα ο σταθμός προς μακροπρόθεσμο όφελος της ιστορικής Θεσσαλονίκης.

Θανος Μ. Βερεμης, Oμότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ