ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Θύελλα

Κύριε διευθυντά
Διά εξοχώτατον Πρόεδρον της Δημοκρατίας. Ενέσκηψε κομμουνιστική θύελλα από ΣΥΡΙΖΑ και συνοδοιπόρους: «Ανεξαρτήτους Eλληνες» και «Χρυσή Αυγή». Η σωτηρία του λαού υπέρτατος νόμος. Και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού είναι ενταγμένη στα φιλελεύθερα δημοκρατικά κράτη της Δύσεως. Και αποκλείει τα κομμουνιστικά δελτία στις συναλλαγές.

Κωνσταντινος Χρ. Τρακας
Επίτιμος Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου