ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Καινοτομία, εφαλτήριο οικονομικής ανάταξης

Καινοτομία, εφαλτήριο οικονομικής ανάταξης

Κύριε διευθυντά
Σήμερα στη χώρα μας που βιώνει περίπου εννέα χρόνια οικονομικής κρίσης όλοι μιλάμε για ανάπτυξη. Ποια είναι όμως η σχέση μεταξύ καινοτομίας και ανάπτυξης και ιδιαίτερα μεταξύ καινοτομίας, απασχόλησης και παραγωγικότητας; Η καινοτομία είναι μία σημαντική κινητήρια δύναμη για οικονομική ανάπτυξη και επιδρά θετικά στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις και στη συνολική οικονομία. Οι καινοτομίες προσφέρουν μεταξύ άλλων μια σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη. Εντελώς απλά μπορούμε να πούμε ότι οι καινοτομίες μπορούν να οδηγήσουν σε μια μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Αυτό σημαίνει πως με τις ίδιες δαπάνες μπορούν να παραχθούν περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Η παραγωγικότητα αυξάνεται, και με αυτήν, επίσης η προσφορά σε προϊόντα και υπηρεσίες. Εν ολίγοις η συνολική οικονομία αναπτύσσεται γιατί παράγονται περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης, βελτιώνονται οι μισθοί και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Επομένως, η καινοτομία και η ανάπτυξη της παραγωγικότητας προσφέρουν από κάθε άποψη μεγάλο όφελος στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις. Κατ’ αρχάς έχουμε μια βελτίωση, όπως προαναφέραμε των μισθών, επίσης οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα χρήματα για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε περισσότερες επενδύσεις και στην πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού.

Τέλος, ιδιαίτερη ταύτιση υπάρχει στη θεωρητική βιβλιογραφία στην εκτίμηση της επίδρασης της καινοτομίας στα προϊόντα και στις υπηρεσίες στην απασχόληση. Με την επιτυχή είσοδο στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας υπηρεσίας η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ένα νέο τμήμα στην αγορά. Ετσι, προέρχεται ένα θετικό αποτέλεσμα στην απασχόληση. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η καινοτομία στο προϊόν ή στην υπηρεσία έχει περισσότερο όφελος στην απασχόληση σε σύγκριση με την καινοτομία στην οργάνωση της επιχείρησης.

Νικολαος Παπαβασιλειου, Ομότιμος Καθηγητής Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών