ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο διαγωνισμός και ο ΔΕΔΔΗΕ

o-diagonismos-amp-nbsp-kai-o-deddie-2277096

Κύριε διευθυντά
Με αφορμή δημοσίευμα στο φύλλο Κυριακής 30 Σεπτεμβρίου, στη σελίδα 2 της Οικονομικής «Κ», με τίτλο «40 εκατ. για ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου διανομής ενέργειας», ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει τα εξής: Το αντικείμενο του διαγωνισμού με τίτλο «Ψηφιοποίηση – Αποτύπωση – Καταχώριση γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 57 περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ στη βάση δεδομένων γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών», προϋπολογισμού 32.370.000 πλέον ΦΠΑ, για το οποίο προφανώς γίνεται λόγος στο δημοσίευμα, δεν αφορά την προμήθεια ή την εξασφάλιση γεωγραφικών υποβάθρων για όλη την Ελλάδα.

Αφορά την ψηφιοποίηση και την ταξινόμηση του έγχαρτου και λοιπού αρχείου των 57 περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ. Ψηφιακή αποτύπωση όλων των στοιχείων του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης με ακρίβεια καλύτερης του ενός μέτρου και καταχώριση πλήθους τεχνικών πληροφοριών για το καθένα τους στη βάση δεδομένων του ήδη λειτουργούντος Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) Smallworld Electric Office.

Σημειώνεται ότι: Τα ψηφιακά υπόβαθρα για όλη την Ελλάδα έχουν ήδη εξασφαλισθεί μέσω του ανοικτού λογισμικού Open Street Map (OSM) και της χρήσης ειδικού πρόσθετου (plugin) που έχει ήδη υλοποιηθεί.

Τo υπόβαθρο αυτό προκρίθηκε έναντι των άλλων διαθέσιμων λύσεων, όπως το γεωγραφικό υπόβαθρο του κτηματολογίου και το Google maps, λόγω αφενός του εξαιρετικά χαμηλού κόστους κτήσης (16.000 ευρώ) και αφετέρου λόγω του ότι τα διανυσματικά δεδομένα του OSM μπορούσαν να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων του GIS που έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στον ΔΕΔΔΗΕ.

Αυτή η δυνατότητα, η οποία δεν ήταν διαθέσιμη από τα άλλα ελεύθερα γεωγραφικά υπόβαθρα, επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του GIS με τη δημιουργία χωρικών ερωτημάτων και αναφορών.

Το σύστημα GIS, στο οποίο πρόκειται να καταχωρισθούν τα στοιχεία του δικτύου είναι το Smallworld Electric Office της General Electric, το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στον ΔΕΔΔΗΕ.

Η επιλογή του συγκεκριμένου συστήματος GIS έχει προκύψει έπειτα από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό.

Απο το Γραφειο Τυπου ΔΕΔΔΗΕ