ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Θεωρία καταστροφών και γλωσσολογικό

theoria-katastrofon-amp-nbsp-kai-glossologiko-2306427

Κύριε διευθυντά
Σχετικά με την εισαγωγή από το υπουργείο Παιδείας του μαθήματος της Μακεδονικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος γλωσσολόγος πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Μπαμπινιώτης δήλωσε ότι η εισαγωγή ενός τέτοιου μαθήματος διαχρονικά θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην Ελλάδα, και εξήγησε τους λόγους. Είπε ότι η γλώσσα μπορούσε να λέγεται βουλγαροσερβική ή σερβοβουλγαρική.

Είπε ακόμη ότι το όνομα της γλώσσας καθορίζει και την ταυτότητα.

Επιθυμώ από συνταγματικής πλευράς να επισημάνω τα ακόλουθα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5 του Συντάγματος τα πανεπιστήμια έχουν πλήρη αυτοτέλεια. Ως εκ τούτου ούτε το υπουργείο Παιδείας ούτε κανείς πρύτανης, ούτε ο πρωθυπουργός έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να εισαγάγουν μάθημα της αρεσκείας των. Την εισαγωγή μαθήματος αποφασίζουν οι καθηγητές του ιδρύματος και μόνον αυτοί. Εάν υπάρχει ανάγκη εισαγωγής μαθήματος σε ένα τμήμα ή σχολή, υποβάλλεται εισήγηση με την ονομασία του μαθήματος και το πλήρες αναλυτικό περιεχόμενο αυτού.

Ακολούθως εγκρίνεται από το τμήμα και τη σχολή και στη συνέχεια πηγαίνει στη Σύγκλητο του πανεπιστημίου για να εγκριθεί τελικά και από αυτό. Επ’ ευκαιρία των ανωτέρω κορυφαίοι επιστήμονες που ασχολούνται μαθηματικώς με τη θεωρία των καταστροφών (Θ.Κ.), όπως οι R. Thom (Γάλλος μαθηματικός, ακαδημαϊκός και φιλόσοφος), Ε. Zeeman, N. Chomsky, δίδουν διάφορα μοντέλα στο γλωσσολογικό, μερικές φορές και αντικρουόμενα μεταξύ των.

Η εξήγηση που προσπαθούν να δώσουν στο γλωσσολογικό είναι ένα από τα δυσκολότερα θέματα της Θ.Κ. διότι υπεισέρχεται πλήθος επιστημών, όπως ιατρική (νευρολογία), γενετική, φυσική, χημεία, πληροφορική κ.τ.λ. Οι γλωσσολόγοι μαθηματικοί κάνουν προσπάθειες να συνδέσουν τη νευρολογία και τα γλωσσικά. Τα μοντέλα που δίδουν οι R. Thom και E. Zeeman είναι συναρπαστικά. Πάντως, το μοντέλο του E. Zeeman φαίνεται πιο ισχυρό, καθότι συνδέει την εγκεφαλική κατάσταση με την αντιληπτική εικόνα, χρησιμοποιώντας, φυσικά, μαθηματικά στους συλλογισμούς του.

Ιωαννης Θ. Χαϊνης, Ομ. καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου