ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Σταυροφορία» για τις αρχαίες γλώσσες

grammata-anagnwstwn--16

Κύριε διευθυντά
Ευχάριστη έκπληξη μας προκάλεσε η πληροφορία από το Διαδίκτυο ότι μια γαλλική πολιτιστική ένωση, με την ονομασία Humanism. Hist. υπέβαλε αίτημα στην UNESCO ζητώντας την ένταξη των δύο κλασικών γλωσσών –αρχαίων ελληνικών και λατινικών– στον κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συγκεκριμένη ένωση, με πρόεδρο τον καθηγητή της Αρχαιολογίας Vincent Merkebrek, που ιδρύθηκε το 1995, εδρεύει στην ιστορική πόλη Autun της Βουργουνδίας και εξακτινώνεται σε θεσμικούς κλάδους οι οποίοι σχετίζονται με τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την έρευνα. Η υποβολή του αιτήματος έγινε κατά τη διάρκεια ενός διήμερου συνεδρίου, με τίτλο «Β΄ Διεθνής Συνάντηση των αρχαίων γλωσσών», με την παρουσία και του υπουργού Εθνικής Παιδείας Jean – Michel Blanké, ο οποίος χαρακτήρισε το υπόμνημα «εμβληματικό και ουσιώδες για την υπεράσπιση των αρχαίων γλωσσών, που αποτελούν τις βάσεις και το ζωντανό σφρίγος της γαλλικής γλώσσας».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Γαλλία, στην οποία η καλλιέργεια των κλασικών γραμμάτων ανάγεται στον ΙΓ΄ αιώνα, πρωτοστατεί στην ιδέα της διαφύλαξης και της ενίσχυσης των ανθρωπιστικών σπουδών –αρχαίων ελληνικών και λατινικών– περιθωριοποιημένων, δυστυχώς, στην πατρίδα μας. Ηδη, λειτουργεί στη Γαλλία και η επιστημονική ένωση S.E.L. (Sauvegarde des enseignements littéraires), η οποία ιδρύθηκε το 1992, με πρωτοβουλία της κορυφαίας Γαλλίδας ελληνίστριας Jacqueline de Romilly (1913-2010), ακαδημαϊκού και επίτιμου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, για την προστασία των κλασικών σπουδών, η διδασκαλία των οποίων διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο, η δε εξαφάνισή της συνεπάγεται καταστροφικές συνέπειες.

Αναστασιος Αγγ. Στεφος, δ.φ. Ειδικός γραμματέας της ΠΕΦ