ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το Σύνταγμα και οι διορισμοί

Το Σύνταγμα και οι διορισμοί

Κύριε διευθυντά
Κατά το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος, «κανένας δεν μπορεί να διορισθεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη». Η διάταξη αυτή, έχει μεν τεθεί στο κεφάλαιο που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της Διοικήσεως, με αυτή όμως καθιερώνεται και η γενική αρχή της απαγορεύσεως διορισμού οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργού σε θέση που δεν έχει νομοθετηθεί.

Συνεπώς, η κυβέρνηση Τσίπρα δεν μπορεί να ασκήσει την εξουσία που παρέχεται στο υπουργικό συμβούλιο με το άρθρο 90 παρ. 5 του Συντάγματος και να διορίσει δεύτερο πρόεδρο και δεύτερο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πριν από την 1η Ιουλίου, εφόσον μέχρι την 30ή Ιουνίου τις θέσεις θα κατέχουν αυτοί που τώρα υπηρετούν σ’ αυτές και τούτο γιατί δεν έχουν νομοθετηθεί δύο θέσεις για τα λειτουργήματα αυτά, δεν μπορεί δηλαδή, κατά παράβαση της γενικής αρχής που απορρέει από το ανωτέρω άρθρο 103 παρ. 2, να διορίσει δημοσίους λειτουργούς σε θέσεις που δεν έχουν νομοθετηθεί.

Ευαγγελος Ανδριανος, Eπίτιμος Αρεοπαγίτης, Καστόρειον Λακωνίας