ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Περί Προεδρευομένης Δημοκρατίας, βασιλείας

Περί Προεδρευομένης Δημοκρατίας, βασιλείας

Κύριε διευθυντά
Ο πόνος του κ. Κώστα Ιορδανίδη για την τύχη της βασιλείας στην Ελλάδα είναι αισθητός και από το άρθρο του με τίτλο «Τον καινούργιο μήνα» στο φύλλο της 21.11.2019 της εφημερίδας σας, κατάσταση σύστοιχη προς τα φιλοβρετανικά αισθήματά του.

Ασφαλώς, οι παρατηρήσεις του ως προς τη λειτουργία της Προεδρευομένης Δημοκρατίας είναι ορθές.

Σε επόμενο άρθρο, ίσως θα έπρεπε να αναμείνουμε κάποιες σκέψεις του για τη λειτουργία, ιστορικά, του βασιλικού θεσμού στη χώρα. Κυρίως, ως προς τις ικανότητες των κατά καιρούς εκπροσώπων του.

Περιοριζόμενοι στο «μη χείρον» φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την προς τα κάτω εξίσωση, όπως τελευταία συνηθίζεται να αποκαλείται η γενική παρακμή.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση δεν εκδηλώνονται, δυστυχώς, σοβαρές αντιστάσεις.

Δημος Νικολαου, Κολωνός