ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ωτα (μη) ακουόντων και κατ’ οίκον εργασία

ota-mi-akoyonton-amp-nbsp-kai-kat-amp-rsquo-oikon-ergasia-2378215

Κύριε διευθυντά
Το ζήτημα που θίγω είναι καίριο και το ερώτημά μου πρέπει να φθάσει οπωσδήποτε σε «ώτα ακουόντων». Οταν ένας υπάλληλος του ελληνικού Δημοσίου (e-ΕΦΚΑ), που βρίσκεται σε ανοσοκαταστολή για πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ζητάει από την υπηρεσία του να εργαστεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από το σπίτι –έχοντας προς τούτο και τις γνώσεις και τον εξοπλισμό–, προκειμένου να αποφύγει την έκθεσή του στον κίνδυνο μόλυνσης εξαιτίας της COVID-19, και η υπηρεσία του αρνείται πεισματικά να του δώσει αυτή τη δυνατότητα για λόγους που αυτή γνωρίζει, ερωτάται κάθε ανευθυνοϋπεύθυνος, σε όποιο διοικητικό ή πολιτικό πόστο και αν βρίσκεται, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την υγεία αυτού του νέου ανθρώπου, ο οποίος το μόνο που ζητάει είναι να παραμείνει ενεργός και να μη βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίζεται από την υπηρεσία του με οίκτο και κατανόηση;

Χριστος Π. Φαρακλας, Δράμα