ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Απορίες – ενστάσεις για την ανάπλαση

Απορίες – ενστάσεις για την ανάπλαση

Κύριε διευθυντά
Το δημοσίευμά σας για το σχέδιο ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (13/5) προβάλλει δύο σημεία ώστε να διασκεδάσει τις ανησυχίες που ανακύπτουν  – ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην  περιοχή. Τονίζει ότι «οι μόνιμοι κάτοικοι θα είναι προνομιούχοι» και ότι η πρόσβαση των προμηθευτών για μονίμους κατοίκους και καταστήματα θα είναι δυνατή.

Ομως, δεκαετίες συστηματικής και πολύπλευρης απαξίωσης έχουν μειώσει τους πραγματικούς μονίμους κατοίκους του ιστορικού κέντρου στο ελάχιστο. Οι υπόλοιποι Αθηναίοι, που χαρακτηρίζονται μάλιστα «επισκέπτες», αποκόπτονται ακόμα περισσότερο.

Για τα καταστήματα, η  προμήθεια εξασφαλίζεται, αλλά όχι οι πελάτες. Εξηγούμαι: Η Αθηνάς φιλοξενεί μια σειρά από εξειδικευμένες αγορές με επαγγελματική γνώση και εύρος επιλογών. Λειτουργεί αποτελεσματικά για εκείνους, από όλο το λεκανοπέδιο, που επωφελώς προμηθεύονται είδη όπως λ.χ. εργαλεία, κηπευτικά και λιπάσματα, ηλεκτρολογικά και πολλά άλλα· είδη ή ποσότητες που απαιτούν μεταφορά με αυτοκίνητο.

Το σχέδιο εμποδίζει τους πελάτες να προσεγγίσουν τα καταστήματα και πλήττει τις επιχειρήσεις αυτές – αρκετές με ιστορία δεκαετιών. Γενικότερα, η λογική του πρακτικού αποκλεισμού των λοιπών Αθηναίων και η υποβάθμισή τους σε επισκέπτες/σουλατσαδόρους,  οδηγεί σε μονοδιάστατες λύσεις με πιθανή κυριαρχία των χρήσεων «υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Η απόδοση του ιστορικού κέντρου σε φυσιολογικότερη ζωή και ισορροπημένη ανάπτυξη απαιτεί φροντίδα για όλες τις πτυχές χρήσεων. Ετσι, δεν πρέπει να παραμερίζει ούτε τη σημασία λειτουργίας επιχειρήσεων καταδικάζοντάς τις σε εμπορικό θάνατο.

Αλλιώς θα προκληθούν στρεβλώσεις ή και ανεξέλεγκτη σπέκουλα ακινήτων που θα είναι εις βάρος των μονίμων κατοίκων. Κάτι που οπωσδήποτε είναι μακράν των καλών προθέσεων της Δημοτικής Αρχής.  

Ηλιας Κλης, Πρέσβης ε.τ.