ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Γονείς, εκπαιδευτικοί, το ΣτΕ και τα Θρησκευτικά

Γονείς, εκπαιδευτικοί, το ΣτΕ και τα Θρησκευτικά

Κύριε διευθυντά
Διάβασα στην «Καθημερινή» της 4ης Ιουλίου στη σελ. 6, στη στήλη Σύντομα, με τίτλο «Προσπάθεια εκφοβισμού»: Η Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων της Νάουσας κατέφυγε στην Εισαγγελία Βέροιας εις βάρος των εκπαιδευτικών και διεθυντών των σχολείων που δίδαξαν το πρόγραμμα σπουδών των Θρησκευτικών φέτος. Το ότι το μάθημα των Θρησκευτικών δεν έπρεπε να διδαχθεί με τα βιβλία που δόθηκαν είναι απολύτως ακριβές.

Το ΣτΕ με την υπ’ αριθ. 660/2018 απόφαση ακύρωσε το μάθημα της θρησκειολογίας. Επ’ αυτού ουδόλως ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί, και η ΟΛΜΕ ορθώς διαμαρτυρήθηκε. Η διαμαρτυρία των γονέων και κηδεμόνων θα έπρεπε να στραφεί σε άλλη κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι διοικητικής φύσεως και όχι της Ποινικής Δικονομίας. Για το θέμα αυτό είχα γράψει στην «Καθημερινή» με παλαιότερες επιστολές και το υπ. Παιδείας τις παρέκαμψε.

Ας δούμε την απόφαση του ΣτΕ όπως ακριβώς την αναφέρω στην επιστολή μου στην «Καθημερινή» στις 16/6/2018:

Απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 660/2018.

α) Το ΣτΕ στηριζόμενο και στο άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος επιτάσσει το μάθημα των Θρησκευτικών να περιλαμβάνει αποκλειστικώς και μόνο τα της επικρατούσης θρησκείας και όχι άλλων θρησκειών.

β) Με την πολυθρησκευτική ύλη για το εν λόγω μάθημα διαπράττεται αξιόποινη πράξη, δηλαδή ασκείται ομαδικός προσηλυτισμός.

Από τις 14/6/2018 μέχρι σήμερα το υπ. Παιδείας με κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. παρέκαμψε αυτή την απόφαση του ΣτΕ και παραμένουν μέχρι σήμερα στη Β/θμια εκπαίδευση τα βιβλία της θρησκειολογίας. Αυτό σημαίνει μη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ και μάλιστα της Ολομελείας, που κλονίζει τα θεμέλια της δημοκρατίας.

Ενα εύλογο ερώτημα: Ποιος εισηγήθηκε στην υπουργό Παιδείας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 την παραμονή των βιβλίων της θρησκειολογίας; Το θέμα είναι τεραστίων διαστάσεων και δεν πηγαίνει άλλο. Ο κύριος πρωθυπουργός θα πρέπει να επέμβει και να το εξετάσει ενδελεχώς. Ποιος κρύβεται; Φυσικά όχι η κυρία υπουργός. Προτείνω για το σχολικό έτος 2020-2021 να τυπωθούν τα παλαιά βιβλία των Θρησκευτικών και να προκηρυχθεί διαγωνισμός με το περιεχόμενο των νέων βιβλίων υπό την έγκριση της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πέραν του θεμελιώδους άρθρου 3 του Συντάγματος, που την αναγνωρίζει ως επικρατούσα θρησκεία, το ελληνικό Σύνταγμα δίδει και άλλα συνταγματικά δικαιώματα στην Εκκλησία της Ελλάδος από το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος, που αναφέρεται στην Παιδεία που λέγει: «Η Παιδεία αποτελεί βασικήν αποστολή του Κράτους, έχει δε ως σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως και τη διάπλαση αυτών ως ελευθέρων και υπευθύνων πολιτών».

Η παράγραφος αυτή του Συντάγματος είναι θεμελιώδους σημασίας για την Εκκλησία της Ελλάδος, καθότι περιλαμβάνει την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων. Ενας τρόπος για τη διάπλαση της θρησκευτικής συνείδησης είναι και το περιεχόμενο των θρησκευτικών βιβλίων που διδάσκονται στα σχολεία.

Ως εκ τούτου η παρέμβαση της Εκκλησίας στο υπ. Παιδείας είναι σαφώς κατοχυρωμένη και επιβεβλημένη.

Το άρθρο 3 παρ. 1 του Συντάγματος αναφέρεται και στον «Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος». Αυτός έχει ψηφισθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και είναι ο νόμος 590/1977 (ΦΕΚ 146/31-5-77 Τεύχος Α΄).

Ο καταστατικός χάρτης δεν είναι ελάσσονος σημασίας για την κυβέρνηση, καθότι προβλέπεται από το Σύνταγμα και είναι και νόμος του κράτους μη ανατρεπόμενος ή τροποποιούμενος.

Το άρθρο 9 παρ. 1 αυτού ορίζει: «Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) παρακολουθεί το δογματικό περιεχόμενο των διά τα σχολεία της Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως προοριζόμενων διδακτικών βιβλίων του μαθήματος των Θρησκευτικών».

Επιπλέον στο ίδιο άρθρο στην υποπαράγραφο ζ γράφει:

Εις περίπτωσιν διαταράξεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας δι’ ετεροδιδασκαλίας ή άλλης επεμβάσεως εις βάρος αυτής, η ΔΙΣ ζητεί την επέμβαση των αρμοδίων αρχών. Στην προκειμένη περίπτωση του ΣτΕ ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι κατοχυρωμένος από το άρθρο 3 παρ. 1 του Συντάγματος και δεν δύναται να αλλάξει, όπως αλλάζουν οι νόμοι σε μία δημοκρατική χώρα.

Προσωπικά προτείνω τα βιβλία των Θρησκευτικών ως προς το περιεχόμενό τους να μην τυπώνονται από το υπ. Παιδείας εάν δεν έχουν την έγκριση της ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 να επανέλθουν για ένα χρόνο τα παλαιά βιβλία των Θρησκευτικών και να αποσυρθούν άμεσα τα βιβλία της θρησκειολογίας. Το υπ. Παιδείας ας το προσέξει αυτό για να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο υπ. Παιδείας και τα οποία δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα.
Προτείνω το περιεχόμενο των βιβλίων και η έγκριση αυτών πρώτα να γίνεται από τη ΔΙΣ και το τυπικό μέρος ως προς την εκτύπωση να γίνεται από το υπ. Παιδείας. Ετσι την ευθύνη των Θρησκευτικών αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία έχει και το συνταγματικό δικαίωμα. Φιλοφρονήσεις δεν χωρούν σε θέματα πίστεως.

Ιωαννης Θ. Χαϊνης, Ομ. καθηγ. Ε.Μ. Πολυτεχνείου