ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Να στηθεί γέφυρα Λυκείου-ΑΕΙ

Κύριε διευθυντά
Επιτέλους θα έπρεπε να δείξουν λίγη σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ευαισθησία οι κ. Τσίπρας και Γαβρόγλου. Περιπαίζουν τους νεαρούς μαθητές… υποψήφιους ψηφοφόρους με ύπουλες, αμελέτητες εξαγγελίες. Παίζουν επιπόλαια με τις αγωνίες των γονιών τους! «Κατάργηση» Πανελληνίων, προφανώς λάθος κίνηση. Φυσικά κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο, αλλά το ισχύον αποδείχτηκε ικανοποιητικά αποδεκτό και κυρίως αδιάβλητο. Το απολυτήριο-εισιτήριο για τα ΑΕΙ και το μορφωτικό επίπεδο των φοιτητών πρέπει να έχει αξία με βεβαιωμένη την ελάχιστη προκαθορισμένη συγκεκριμένη βάση γνώσεων και ικανοτήτων. Προαπαιτείται ελεγχόμενος καθορισμός συγκεκριμένου σταθερού μαθησιακού προγράμματος και επιπέδου αποδεκτού και από τα ΑΕΙ. Απαραίτητα, να ελέγχεται η απόδοση των μαθητών στα απαιτητά μαθήματα και η αποτελεσματικότητα των διδασκόντων για επίτευξη του τελικού καθορισμένου στόχου. Οι στόχοι, επιβεβλημένου μαθησιακού επιπέδου, για τα βασικά και αναγκαία μαθήματα, που απαιτούν τα κατά κατηγορίαν ΑΕΙ, θα ελέγχονται μερικώς κατά την Α΄ Λυκείου, σταδιακά κατά τη Β΄ και απόλυτα στην Γ΄ Λυκείου. Θα αναφέρεται και θα ελέγχεται η πρόοδος και αποτελεσματικότητα της στοχευμένης διδασκαλίας, με μηνιαίους απολογισμούς τήρησης, με τακτικές εξεταστικές δοκιμασίες, υποκείμενες στον διορθωτικό έλεγχο κεντρικού συμβουλίου εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με φορείς των ΑΕΙ. Νοείται φυσικά ότι θα καθοριστεί αντικειμενική βαθμολόγηση, με συγκεκριμένα σταθερά σταθμευμένα κριτήρια. Αρα: (α) καλύπτεται απαραίτητα και αποτελεσματικά η συγκεκριμένη από κοινού με τα ΑΕΙ καθορισμένη στόχευση και ύλη μαθημάτων ως εφοδίων εισαγωγής (β) ελέγχεται συνεχώς και αξιολογείται η απόδοση των διδασκόντων (γ) υπάρχει απόλυτη και ειλικρινής συνεργασία Μ.Ε. και ΑΕΙ. Μόνο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι στοχεύει γενικά στην αναβάθμιση μορφωτικού μαθησιακού επιπέδου για όλους και συνεπώς και η… «επάρατος αριστεία»! Αλλά αποκτά αξία το απολυτήριο: (α) για τα ΑΕΙ (β) γενικά για όπου απαιτείται απολυτήριο Λυκείου, αλλά (γ) θα είναι σεβαστό και στο εξωτερικό! Αν είμαστε έτοιμοι, και εφαρμόσουμε όλα αυτά, ας καταργήσουμε τις Πανελλήνιες!

Δημ. Γ. Σμυρλής, Συντ/χος Λυκειάρχης