ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η αποτρίχωση και ο κ. Γαβρόγλου

Κύριε διευθυντά
Σε πρόσφατο άρθρο του κ. Απόστολου Λακασά με τίτλο «Αποτρίχωση πανεπιστημιακού επιπέδου», στις 19/12/2017, υπάρχει αναφορά στα «άστεγα τμήματα» του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Δυστυχώς ένα από τα τμήματα αυτά είναι το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο ο υπουργός Παιδείας το εξαφάνισε και μαζί έναν κλάδο χιλιάδων εργαζομένων σε δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια. Οι απόφοιτοι παρόμοιων τμημάτων σε όλο τον κόσμο, προερχόμενοι από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, φέρουν τον τίτλο «τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων» (medical laboratory technicians) ή «επιστήμονες βιοϊατρικών εργαστηρίων» («medical laboratory scientists»). Η δουλειά τους είναι κυρίως οι χημικές και μικροβιακές αναλύσεις στα ιατρικά εργαστήρια αλλά και οι λήψεις δειγμάτων. Ο υπουργός όμως δεν έλαβε καθόλου υπόψη του τη λειτουργία και στην Ελλάδα ενός διεθνώς καθιερωμένου επιστημονικού κλάδου υγείας.

Στη διαβούλευση που προηγήθηκε, η επιτροπή που συνέστησε αποκαλούσε περιπαικτικά τον κλάδο μας «τεχνικούς» με χαμηλά ακαδημαϊκά προσόντα, συσχετίζοντάς τους εσκεμμένα με τους «medical laboratory technicians» (τεχνικούς ιατρικών εργαστηρίων), οι οποίοι πράγματι καλύπτουν επιστημονικά ένα υποσύνολο της τεχνολογίας ιατρικών εργαστηρίων. Αναφέρω «εσκεμμένα» διότι είναι πασιφανές ότι τα ακαδημαϊκά κριτήρια που ο υπουργός προέβαλε στις συνεντεύξεις του ήταν τελικά υποκειμενικά κριτήρια, αφού παραβιάζουν ακόμα και τον νόμο Ν. 4485/ΦΕΚ 114/04‐08‐17 που ψήφισε η Βουλή το καλοκαίρι με δική του εισήγηση.