ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Sales, Kids’ menu και εκπτώσεις

Sales, Kids’ menu και εκπτώσεις

Κύριε διευθυντά
Ολο και πιο συχνά παρατηρώ βιτρίνες καταστημάτων,  διαφημίσεις και ιστοσελίδες  όπου η ελληνική γλώσσα αντικαθίσταται από την αγγλική. Αρκετές φορές μάλιστα η ελληνική απουσιάζει εντελώς! Ισως η ξενομανία, ίσως ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι τόσο «chic». Νομίζω όμως ότι σε μια χώρα της οποίας οι πολίτες δεν φημίζονται για τα καλά αγγλικά  (ούτε δυστυχώς και για τα καλά ελληνικά τους), θα ήταν χρήσιμο η χρήση της ελληνικής να είναι υποχρεωτική. Αυτό συμβαίνει και σε χώρες του εξωτερικού.
Ας μάθουμε, λοιπόν, να διαβάζουμε «εκπτώσεις» και όχι μόνο «sales», ή «μενού για παιδιά» και όχι μόνο «kids’ menu».            

Γιαννης Ναυπλιωτης, Αθήνα