ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πότε κινδυνεύουμε από την ακτινοβολία;

Πότε κινδυνεύουμε από την ακτινοβολία;

Κύριε διευθυντά
Σε άρθρο της «Κ» (3/5/2019) που αναφέρει ότι 8 στους 10 Ελληνες ανησυχούν για την ακτινοβολία, φοβούμαι ότι έγινε μια αναπαραγωγή της σύγχυσης που υπάρχει στην έρευνα της ΕΕΑΕ, αφού τα ερωτήματα ήταν διάχυτα χωρίς διαχωρισμό της ιονίζουσας και μη ιονίζουσας ακτινοβολίας και της ακτινοβολίας με παλμούς (pulsating) και χωρίς παλμούς (non Pulsating).

Για ενημέρωση του αναγνώστη, προσθέτω την ουσιώδη διαφορά ότι από την ηλιακή ακτινοβολία μπορούμε να προστατευθούμε με ένα καπέλο, ομπρέλα ή τέντα, ενώ αυτή της κινητής τηλεφωνίας διαπερνά ακόμη και δομικά στοιχεία.

Η έρευνα της ΕΕΑΕ άδειασε με ελαφρά συνείδηση όλη την ακτινοβολία σε ένα ερωτηματολόγιο χωρίς διαφοροποιήσεις παλμών, συχνοτήτων και βαθμού επικινδυνότητας. Μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι η εκούσια έκθεσή μας, όπως όταν εκτιθέμεθα οικειοθελώς στην παραλία, στο solarium ή σε κάποια ιατρική εξέταση, που ας σημειωθεί ότι η τελευταία είναι στιγμιαία έναντι της διαχρονικής και παρατεταμένης ακτινοβολίας από πολλές κεραίες μέσα στον αστικό ιστό και από τη σύγχρονη τρέλα του δημοτικού Wi-Fi.

Η μεγάλη ζημιά στην υγεία (εγκέφαλο, καρδιά, γεννητικά όργανα κ.λπ.) γίνεται από παρατεταμένη έκθεση σε ακτινοβολία και ειδικά σε ακτινοβολία με παλμούς (pulsating) και πολλαπλές συχνότητες όπως αυτή που χρησιμοποιούν σήμερα τα δίκτυα κινητής.

Ενα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στον μη ενημερωμένο πολίτη δεν έχει καμία αξία και προτείνω η ΕΕΑΕ, αντί να σερβίρει ερωτηματολόγια που προκαλούν σύγχυση, να ασχοληθεί και με την ενημέρωση του κοινού βάσει των πορισμάτων της σύγχρονης επιστήμης, για την 5G, τους έξυπνους μετρητές κ.λπ. και να μην καθησυχάζει τους πολίτες με «μη ασφαλή» όρια ακτινοβολίας της προηγούμενης εικοσαετίας.

Δρ Θεοδωρος Μετσης, Μηχ. – ηλεκτρολόγος μηχ. περιβάλλοντος, Αθήνα