ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Περί Πανελλαδικών, Παιδείας και παιδείας

Περί Πανελλαδικών, Παιδείας και παιδείας

Κύριε διευθυντά
Με την ευκαιρία της πρόσφατης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, παραθέτω κάποια σχόλια.

1. Η αποτυχία σε ορισμένα μαθήματα με ποσοστά 70% και 80% προβληματίζει τους αρμοδίους ότι σημαντικός αριθμός μαθητών δεν διδάχθηκε επαρκώς τα αντίστοιχα μαθήματα; Εγινε ποτέ σκέψη για τους λόγους τέτοιας αποτυχίας και το επίπεδο διδασκαλίας ποιο είναι και γιατί;

2. Τα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τον συνωστισμό προ των πυλών των ΑΕΙ μήπως θα έπρεπε να οδηγήσουν σε μια αναδιάταξη της όλης δομής της δευτεροβάθμιας παιδείας;

3. Ποια είναι η αναλογία μαθητών λυκείου – προσερχομένων στις Πανελλήνιες σε σχέση με χώρες όπως Σουηδία, Εσθονία κ.λπ. Μήπως η αναλογία ενισχύει την προηγούμενη παρατήρηση;

4. Πόσες επαγγελματικές διεξόδους έχουν οι μαθητές λυκείου σε σύγκριση με άλλες χώρες πλην της εισόδου σε ΑΕΙ;

Και μια γενικότερη παρατήρηση: Το πανεπιστήμιο δεν προσφέρει μόρφωση ή παιδεία, αλλά γνώσεις. Ισως σχολές όπως Φιλοσοφική, Νομική και Θεολογία να παρέχουν παιδεία. Ας ληφθεί αυτό υπ’ όψιν, όταν κοπτόμεθα περί ανόδου του επιπέδου του λαού λόγω αθρόας εισαγωγής στα ΑΕΙ. Η παιδεία παρέχεται στην εγκύκλιο εκπαίδευση και στο σπίτι.

Γ. Τσωχος, Ομότ. καθ. ΑΠΘ