ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Το περιστατικό» και «ο ασθενής»

«Το περιστατικό» και «ο ασθενής»

Κύριε διευθυντά
Τις τελευταίες μέρες διαβάζω στον Τύπο και ακούω στην τηλεόραση εκφράσεις, όπως: σήμερα είχαμε Χ νέα περιστατικά, αυτό είναι ένα καινούργιο περιστατικό, αυτός ο άντρας ήταν άλλο ένα ενδιαφέρον ή σπάνιο περιστατικό κ.λπ. Το χρηστικό λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών δίνει δύο σημασίες του λήμματος «περιστατικό»: 1 συμβάν και 2 ΙΑΤΡ συγκεκριμένη περίπτωση προβλήματος υγείας.

Ανεξάρτητα από τη σημασία που δίνουν στον όρο τα λεξικά, νομίζω ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μία κατάσταση, υποδηλώνουν και τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε. Για παράδειγμα, η προσέλευση στο νοσοκομείο ενός ασθενούντος ατόμου μπορεί να περιγραφεί με δύο εκφράσεις: ήρθε ένα καινούργιο περιστατικό ή ήρθε ένας καινούργιος άρρωστος. Κατά τη γνώμη μου η πρώτη έκφραση υποδηλώνει ότι πρέπει να διαχειριστούμε ένα καινούργιο, απρόσωπο συμβάν (ή ακόμα χειρότερα έναν καινούργιο αριθμό), ενώ η δεύτερη ότι καλούμαστε να περιθάλψουμε έναν πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί ο όρος περιστατικό με τη λέξη ασθενής ή άρρωστος.

Θεοδοσιος Δοσιος, Θωρακοχειρουργός