ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ενας, δύο, τρεις, άρα ευάριθμοι

Ενας, δύο, τρεις, άρα ευάριθμοι

Κύριε διευθυντά
Θα ήθελα να αναφερθώ στην εσφαλμένη ερμηνεία του επιθετικού προσδιορισμού ευάριθμος. Ευάριθμος σημαίνει αυτός που αριθμείται εύκολα, δηλαδή ο ολίγος και όχι ο πολύς.
Το λεξικό των H. Liddell & R. Scott αποκαθιστά τα πράγματα. Στο Λεξικό αναφέρονται οι λέξεις ευάριθμος και ευαρίθμητος.

Στελλα Αγγελακη – Κατσιαρη