ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μειονοτικές ομάδες και περί γλωσσών

Μειονοτικές ομάδες και περί γλωσσών

Κύριε διευθυντά
Σχετικά με επιστολή που δημοσιεύθηκε στις 12/6 με τίτλο «Περί σλαβόφωνων και πολύγλωσσων», επισημαίνω: Θεώρησα σαφές αυτό που έγραψα σε προηγούμενη επιστολή μου, γιατί όταν μιλούμε για τον γαλλόφωνο Καναδά δεν εννοούμε ότι όλοι οι κάτοικοι της χώρας μιλούν γαλλικά. Με την ίδια λογική, δεν εξειδικεύουμε τη γλώσσα της Ελλάδας ως «η ελληνόφωνη Ελλάδα», όπου όλοι μιλούν ελληνικά. Ο όρος του γλωσσικού προσδιορισμού αφορά χώρες με μειονοτικές ομάδες.

Θανος Βερεμης, Ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ