ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κάποιοι πολίτες είναι σαφώς πιο ίσοι

Κάποιοι πολίτες είναι σαφώς πιο ίσοι

Κύριε διευθυντά
Στο φύλλο της «Καθημερινής» της 20/12/19 υπήρξε δημοσίευμα της συνεργάτιδός σας κ. Αλεξάνδρας Κασσίμη σύμφωνα με το οποίο «επιδοτείται η ανανέωση του στόλου των ΚΤΕΛ». «Σε σχετικό νομοσχέδιο προβλέπεται το ποσό των 4.400 ευρώ ως ενίσχυση ανά λεωφορείο».

Εφιστώ την προσοχή του αναγνώστη της παρούσης ότι επιδοτείται, δεν δανειοδοτείται η ανανέωση του στόλου των ΚΤΕΛ. Δηλαδή, εγώ ο υπερήλικας συνταξιούχος, ο οποίος απώλεσα περί το 60% του εισοδήματός μου (περιλαμβάνω και τα δώρα εορτών), θα επιδοτήσω μέσω της φορολογίας τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΚΤΕΛ – λεωφορειούχους) για να ανανεώσουν τα επαγγελματικά τους εργαλεία, για τη χρήση των οποίων θα τους πληρώνω κόμιστρο! Αυτό θυμίζει τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, οι οποίες (τράπεζες) μας το ανταποδίδουν με σχεδόν μηδενικά επιτόκια καταθέσεων και τη γνωστή πολιτική προμηθειών για κάθε τραπεζική πράξη.

Μου προξενεί κατάπληξη ότι ο αρμόδιος υπουργός δεν κόπιασε να κάνει μια δήλωση για να μας εξηγήσει τους λόγους αυτού του νομοθετήματος.

Πολύ σχετικό με τα ανωτέρω και ιδιαιτέρως εύστοχο το κύριο άρθρο της «Καθημερινής» της 21/12/19.

Την ώρα που συνέτασσα την παρούσα, άκουσα σε δελτία ειδήσεων της TV ότι επίκειται η αντικατάσταση των αυτοκινήτων των βουλευτών με άλλα ηλεκτροκίνητα, παράλληλα, δε, θα κατασκευασθούν ανάλογες εγκαταστάσεις στο πάρκινγκ της Βουλής για τη φόρτιση των μπαταριών τους.

Προσπάθησα να βρω κάποια λογική εξήγηση που να δικαιολογεί την προτεραιότητα της ηλεκτροκίνησης των βουλευτικών έναντι των άλλων κρατικών αυτοκινήτων (π.χ. νοσοκομειακών). Δεν μπόρεσα να βρω άλλο λόγο πλην ότι θα απαλλαγούν οι βουλευτές μας από το βάρος πληρωμής εξ ιδίων της βενζίνης. Ολα τα άλλα μπορούν να περιμένουν… Ακόμη και τα εξοπλιστικά.

Γεωργιος Παπαδοπουλος, Αθήνα