ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ορθρος των Κυριακών, εξάψαλμος, δοξολογία

Ορθρος των Κυριακών, εξάψαλμος, δοξολογία

Κύριε διευθυντά
Σε επιστολή μου δημοσιευθείσα στην «Καθημερινή» στις 16-12-2017, αναφέρθηκα στην εκκλησιαστική ακολουθία του Ορθρου των Κυριακών σε σχέση με τη μετάδοσή της από την τηλεόραση της ΕΡΤ και πρότεινα, αντί στις 8 π.μ., να αρχίζει η τηλεοπτική μετάδοση νωρίτερα, ιδανικά από τις 7 π.μ. ή έστω από τις 7.30 π.μ. Και πράγματι αυτό συνέβη την Κυριακή 5 Απριλίου, όταν η μετάδοση από τον Αγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης άρχισε στις 7.30 και μάλιστα ξεκίνησε από την αρχή της ακολουθίας, ώστε περιέλαβε ολόκληρο τον Ορθρο και εν συνεχεία τη Θεία Λειτουργία.  

Να επαναλάβω ότι ο Ορθρος των Κυριακών βασίζεται στο μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου και αποτελείται από δώδεκα κύρια μέρη: τον εξάψαλμο, τα απολυτίκια, τα καθίσματα, τα αναστάσιμα ευλογητάρια, τους αναβαθμούς, το εωθινό Ευαγγέλιο, τον κανόνα, τις καταβασίες, την «Τιμιωτέρα των Χερουβείμ» μαζί με τη Θ΄

Ωδή της Θεοτόκου, τα εξαποστειλάρια, τους αίνους και τη δοξολογία. Περιλαμβάνει εξαίσιους ύμνους, που κάθε Κυριακή και επί οκτώ συνεχόμενες Κυριακές είναι διαφορετικοί και αποδίδονται διαφορετικά με έναν από τους οκτώ ήχους της βυζαντινής μουσικής, προσδίδοντας έτσι στην ακολουθία ποικιλία και πλούτο θεσπέσιων ήχων και δημιουργώντας πνευματική ανάταση, κατάνυξη και αισθητική απόλαυση. Να προσθέσω και τις διατυπώσεις (20-12-2017) του καρδιοχειρουργού κ. Γεωργίου Τόλη για την άφατη αγαλλίαση των πιστών τόσο από τις μελωδίες όσο και από τα λόγια των ύμνων, που είναι αριστουργήματα της γλώσσας μας.

Η νωρίτερη έναρξη της αναμετάδοσης είναι μια πολύτιμη, ανεκτίμητη προσφορά εκ μέρους της ΕΡΤ στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε, καλύπτοντας τις θρησκευτικές ανάγκες των «δι’ ευλόγους αιτίας (λόγω του κορωνοϊού) απολειφθέντων», και την ευχαριστούμε γι’ αυτό. Ας ελπίσουμε ακόμη ότι από την αρχή θα μεταδίδεται ο Ορθρος και τις Κυριακές που η μετάδοση γίνεται από τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών. Τέλος, ας ελπίσουμε και ότι η αλλαγή αυτή δεν θα είναι προσωρινή, όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα.  

Εύχομαι προσωπικά σε εσάς σιδερένιος και δυνατότερος επί των επάλξεων έπειτα από την πρόσφατη δοκιμασία σας και στέλνω ευχές σε όλον τον κόσμο για καλή υγεία, υπομονή και κουράγιο.

Γεωργιος Τσαπαρλης, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων