ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Περί φόβου, προσδοκίας και ευαγγελίου

Περί φόβου, προσδοκίας και ευαγγελίου

Κύριε διευθυντά
Παραθέτω από την Καινή Διαθήκη και από το κατά Λουκάν Ιερό Ευαγγέλιο κεφ. Κα΄, παρ. 25-26, τα κάτωθι:

25. Και έσται σημεία εν ηλίω και σελήνη και άστροις, και επί της γης συνοχή εθνών εν απορία ηχούσης θαλάσσης και σάλου.

26. Αποψυχόντων ανθρώπων από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη· αι γαρ δυνάμεις των ουρανών σαλευθήσονται.

Δεν τολμώ να κάνω ερμηνεία αυτών. Αλλοι επιφανείς θεολόγοι όπως ο αείμνηστος καθηγητής Θεολογίας του Παν. Αθηνών Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας έχουν δώσει ερμηνεία. Μόνο στη λέξη «απορία» παραπέμπω στο λεξικό του κυρίου Γεωργίου Μπαμπινιώτη, που την εξηγεί ως «κατάσταση έκπληξης και αμηχανίας».

Ιωαννης Θ. Χαϊνης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου