ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Εσείς είδατε σφυριά στο μετρό;

Κύριε διευθυντά
Τα ειδικά εργαλεία (σφυριά) θραύσης τζαμιών για τον άμεσο απεγκλωβισμό των επιβατών από τα οχήματα του μετρό, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, λείπουν από τις θήκες τους! Πιθανόν να έχουν «απαλλοτριωθεί» από κάποιους «νεαρούς» ή και να έχουν αφαιρεθεί από κάποιους άλλους «αρμόδιους» για να μην… «απαλλοτριωθούν» ή κλαπούν. Ανεξάρτητα όμως από την αιτία, η ασφάλεια των επιβαινόντων του μετρό απαιτεί τα σωτήρια αυτά σφυράκια να βρίσκονται πάντοτε στη θέση τους και με κατάλληλη μάλιστα πρόσδεση, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται, αλλά όχι και να απομακρύνονται.

Φριξος Δημου – Πλοίαρχος Ε.Ν.