ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών

Κύριε διευθυντά
Τελευταία, όπως και σε προηγούμενες καλοκαιρινές περιόδους, συμβαίνουν εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, που παρουσιάζονται ταυτοχρόνως σε πολλά μέτωπα και δημιουργούν την εύλογη υποψία ότι πρόκειται περί εμπρησμών.

Παλαιότερα, κάθε καλοκαίρι, στρατιωτικές δυνάμεις στρατοπέδευαν στα δάση μας και τα φρουρούσαν, αποτρέποντας τους εμπρησμούς. Αυτό, δυστυχώς, δεν γίνεται από πολλών ετών, με αποτέλεσμα να κατακαίγονται τα λιγοστά εναπομένοντα δάση.  Σε πολλές περιπτώσεις μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, ζητείται από στρατιωτικές μονάδες να διαθέσουν προσωπικό γιά την κατάσβεσή τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ το στρατιωτικό προσωπικό είναι εκπαιδευμένο και αποτελεσματικό στη φύλαξη, για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, δεν είναι κατάλληλο για την κατάσβεση.

Σωτηριος Γεωργιαδης – Απόστρατος Αξιωματικός Ε.Δ.