ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πολιτικά παράδοξα και άτοπα

Κύριε διευθυντά
Δημοσκοπήσεις τοποθετούν κατά καιρούς τους πολιτικούς μας σε πολύ χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης κατά τις εκτιμήσεις των πολιτών. Το φαινόμενο αποτελεί παράδοξο, δεδομένου ότι στο δημοκρατικό πολίτευμα που απολαμβάνουμε σήμερα οι πολιτικοί εκλέγονται από τον λαό, ο οποίος φαίνεται ότι παρασυρόμενος από τη περιρρέουσα δημαγωγία δεν κάνει σωστές επιλογές προσώπων και στη συνέχεια,  αντί να μέμφεται τον εαυτόν του, κατηγορεί εκείνους που εκλέγει.

Η από το Σύνταγμα επιτρεπόμενη δυνατότητα επανεκλογής βουλευτών απεριόριστες φορές οδηγεί συχνά στο φαινόμενο η βουλευτική ιδιότητα να ασκείται διά βίου και πολλές φορές να κληρονομείται σε κατιόντες, με όλα τα δυσάρεστα συνεπακόλουθα για το πολίτευμα και τον τόπο. Αντιθέτως, για άλλα δημόσια αξιώματα, όπως του Προέδρου της Δημοκρατίας και του νομάρχη, ισχύει το όριο της οκταετίας.

Τα άτοπα πολιτικών ηγετών είναι γνωστά από την αρχαιότητα. Ο αναγνωρισμένος ως αυστηρά αντικειμενικός ιστορικός Θουκυδίδης, στην αρχή της εξιστορήσεως του Πελοποννησιακού Πολέμου (430-404 π.Χ.), κάνει σύντομη αναφορά σε παλαιότερα χρόνια, όταν το πολίτευμα ήταν ακόμη τυραννικό, ήτοι πριν ο τύραννος των Αθηνών Κλεισθένης καθιερώσει μετά το 508 π.Χ. για πρώτη φορά τη Δημοκρατία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Εξάλλου, οι τύραννοι που κυβερνούσαν τις ελληνικές πολιτείες δεν απέβλεπαν παρά μόνο στα προσωπικά και οικογενειακά τους συμφέροντα και γι’ αυτό κυβερνούσαν πολύ συντηρητικά».

Και σε μεταγενέστερες εποχές οι εκτιμήσεις για τους πολιτικούς μας δεν είναι ευμενέστερες. Ο Αμερικανός γενικός πρόξενος στη Σμύρνη το 1922 George Horton, με 30ετή περίπου διπλωματική εμπειρία στην  Ανατολική Μεσόγειο, με φιλελληνικά αισθήματα και Ελληνίδα σύζυγο, έγραφε αμέσως μετά την καταστροφή από τους Τούρκους της Σμύρνης και τη γενοκτονία του ελληνικού πληθυσμού της στην, με ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 1922, επίσημη αναφορά του στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών: «Είναι απίστευτο –αδιανόητο θα έλεγα– μέχρι πού μπορούν να φθάσουν οι Ελληνες πολιτικοί για να διατηρήσουν το κόμμα τους στην εξουσία έστω και μία εβδομάδα παραπάνω: μπορούν να θυσιάσουν την πατρίδα τους ή και ανθρώπινες ζωές, προκειμένου να κρατηθούν στην κυβέρνηση».

Το συμπέρασμα προκύπτει μόνο του. Οι ψηφοφόροι είμαστε υπεύθυνοι στη Δημοκρατία για τους πολιτικούς που εκλέγουμε. Οφείλουμε να επιλέγουμε αξιοκρατικά τα πρόσωπα στα οποία εμπιστευόμαστε τις τύχες τις δικές μας και της χώρας μας. Διατάξεις που επιτρέπουν βουλευτικές θητείες πέραν της οκταετίας και άλλα προνόμια, όπως π.χ. οι παραγραφές των αδικημάτων των υπουργών κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος, πρέπει επίσης να αναθεωρηθούν.

Σωτηριος Γεωργιαδης – Υποναύαρχος Π.Ν., ε.α.