ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Aφανισμός ή επιβίωση

Kύριε διευθυντά
Η Ελλάδα των οικονομικών κρίσεων βρίσκεται μπροστά στο σταυροδρόμι του αφανισμού ή της επιβίωσης. Μετά τη μακρόχρονη αποξήλωση του όποιου βιομηχανικού ιστού της χώρας και την επακόλουθη εξαφάνιση εξειδικευμένων εργατών τόσο στην ξηρά όσο και στη θαλάσσια βιομηχανία, γίναμε επιπροσθέτως μάρτυρες της πληθυσμιακής γήρανσης ώς και συρρίκνωσης της οικογένειας.

Οι τυφλές αν όχι ψηφοθηρικές μακρόχρονες επιδοτήσεις του αγροτικού τομέα εξέθρεψαν τον αμοραλισμό και τη ρεμούλα με ασφαλή συνέπεια την καταστροφή της υποδομής για τη γεωργική παραγωγή.
Καταντήσαμε κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαρτημένοι από το εξωτερικό όχι μόνο των απλουστέρων βιομηχανικών προϊόντων καθημερινής χρήσεως, αλλά και των πάλαι ποτέ αυτοχθόνων απλών αγαθών διατροφής μας, όπως είναι οι φακές, τα λεμόνια, τα σκόρδα κ.ά.

Ως επιστέγασμα αυτής της δυστυχίας επήλθε η αποκορύφωση του δημογραφικού. Παιδιά δεν γεννιούνται πια στην Ελλάδα, τουλάχιστον όχι αρκετά.

Μετά την εισαγωγή προϊόντων ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειασθούμε ανάλογη ανθρωπίνου δυναμικού.

Γεννάται γι’ αυτό ως πρωταρχική και απόλυτη ανάγκη να εξευρεθούν σύντομα τα κατάλληλα εργαλεία για την καταπολέμηση, με όλα τα μέσα, της υπογεννητικότητας των Ελλήνων ως υποχθόνιος εχθρός της πατρίδος, πριν είναι πολύ αργά. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, επιβάλλεται: Η υπεύθυνη αρωγή και επιδότηση της Πολιτείας προς την Ελληνίδα μητέρα, όπως είχε θεσπισθεί κατά την περίοδο του 1970 στη Νορβηγία, ανεξάρτητα εάν είναι συζευγμένη ή όχι, ως και να υποστηριχθεί η μητέρα με τα τέσσερα παιδιά.

Να πιστέψουν επιτέλους οι κυβερνώντες στις επενδύσεις και να επιδοθούν με σοβαρότητα δραστήρια στην προσέλκυση κεφαλαίων γι’ αυτό τον σκοπό.  Μόνο με την καταπολέμηση της ανεργίας θα επανέλθει η χώρα σε ομαλότητα, θα εξυγιανθούν τα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων και θα μπορέσει μακρόχρονα να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το δημογραφικό μας πρόβλημα και θα υπάρχουν επομένως εργατικά χέρια.

Μόνο έτσι θα επιβιώσουμε.
Στελιος Ιδομ. Κογχυλακης
Π. Φάληρο