ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η 28η Οκτωβρίου

Κύριε διευθυντά
Η 28η Οκτωβρίου 1940 και οι Ελληνες με τις περιφανείς νίκες του στρατού μας άνοιξαν, κατά κοινή ομολογία των συμμάχων μας, τον δρόμο της νίκης και της ελευθερίας για την Ευρώπη και τον κόσμο, που ζούσαν υπό την απειλή των σιδηρόφρακτων γερμανικών στρατιών. Το αποφασιστικό «ΟΧΙ» των Ελλήνων εστηρίχθη στην αδάμαστη ελληνική ψυχή που ανέκαθεν αγωνίζεται για τα ελληνοχριστιανικά ιδανικά της φυλής μας. 

Κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πολλοί μεγάλοι και ισχυροί ή δεν ετόλμησαν να αντιταχθούν στην περί του «αηττήτου» φήμη του Αξονος ή κατέρρευσαν μετά δέους κατόπιν ολιγοχρονίου αντιστάσεως, ενώ οι Ελληνες «Ευρωπαίων προμαχούντες» και «ηγεμόνες και διδάσκαλοι τοις άλλοις γενόμενοι» εδίδαξαν εις όλους τους λαούς τον αφορισμό του Πλάτωνος, ότι πράγματι, «παν πλήθος και πας πλούτος αρετή υπείκει».  Ετσι, λοιπόν, δεν ήταν δυνατόν εκείνο το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου 1940 να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη διάβαση των ιταλικών στρατευμάτων από το ελληνικό έδαφος, προκειμένου να καταλάβουν στρατηγικά σημεία. Σήμερα, ύστερα από 76 ολόκληρα χρόνια από της 28ης Οκτωβρίου 1940, δεν εξέλιπαν, φευ, οι καραδοκούντες και επιβουλευόμενοι την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική μας ανεξαρτησία. Εις αυτούς ανήκει η απάντηση: Δεν έχουμε κατακτητικές βλέψεις έναντι ουδενός, δεν είμεθα, όμως, διατεθειμένοι να ανεχθούμε την παραμικρή προσβολή και αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων επί του πατρίου εδάφους από κανένα. Η μεγάλη εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 παρέχει εις ημάς τους Ελληνας την ευκαιρία να συγκεντρωθούμε πέριξ των συμβολικών μορφών των μεγάλων στιγμών της Ιστορίας μας –στιγμών, αναμφισβητήτως, με παγκόσμια σπουδαιότητα και σημασία– και να ακούσουμε την πρόκληση των ελληνικών αιώνων:

«Μην λησμονείς, πως Ελληνα
σε έχει γεννήσει η Μοίρα
κι εντός σου λάμπει αδάμαστη
του Γένους σου η Ψυχή!»

Κωνσταντινος Β. Χιωλος
Διδάκτωρ Νομικής – επίτιμος δικηγόρος