ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πέρασες με κόκκινο; Το εκκαθαριστικό σου

Πέρασες με κόκκινο; Το εκκαθαριστικό σου

Κύριε διευθυντά
Δυστυχώς τα τροχαία δυστυχήματα συνεχώς αυξάνονται. Και όλοι συμφωνούν ότι για να μειωθούν αυτά, θα πρέπει οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. ποινές να αυξηθούν σημαντικά ώστε να συμμορφωθούν οι οδηγοί των οχημάτων.

Από τα ΜΜΕ πληροφορούμαστε ότι αποφασίστηκαν διάφορα σχετικά με την αύξηση των επιβαλλόμενων από τον Κ.Ο.Κ. προστίμων. Προωθείται ψήφιση νόμου, που θα συνδέει το μέγεθος του επιβαλλόμενου προστίμου με την περιουσιακή κατάσταση του παραβάτη. Δηλαδή για την ίδια παράβαση, όποιος είναι πλουσιότερος θα πληρώνει μεγαλύτερο πρόστιμο. Αυτή την πρωτότυπη πρόταση τη δικαιολογούν με τη σκέψη ότι όποιος είναι πλούσιος, πιθανόν να αδιαφορεί για την καταβολή μικρών προστίμων και επομένως δεν συμμορφώνεται με τον Κ.Ο.Κ. Πόσοι είναι όμως οι πραγματικά πλούσιοι;

Αλλά, άσχετα με το παράλογο της παραπάνω πρότασης και της δυσκολίας (μέχρι αδυναμίας) στην εφαρμογή της, αυτή αντίκεται στο Σύνταγμα που προβλέπει ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Επιπλέον για να εφαρμοστεί η πρόταση αυτή θα πρέπει, κατά κάποιον τρόπο, να δημοσιοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία του παραβάτη, που σαφώς αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Επομένως είναι άσκοπο να προχωρήσουμε στην ψήφιση αυτού του νόμου, που θα μπορεί πολύ εύκολα να ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γενικότερα όμως η αύξηση των επιβαλλόμενων προστίμων νομίζω ότι δεν θα φέρει αποτέλεσμα γιατί με την οικονομική κρίση αυτά δεν θα πληρωθούν «λόγω αδυναμίας πληρωμής», όπως άλλωστε τώρα συμβαίνει και για πολλές άλλες οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών.

Τελικά πιστεύω ότι για να έχουν αποτέλεσμα τα νέα μέτρα, αυτά δεν θα πρέπει να αφορούν την αύξηση των προστίμων αλλά μόνο τη σημαντική αύξηση της αφαίρεσης των πινακίδων. Γιατί αυτή η αφαίρεση «πονάει» πολύ τους οδηγούς και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες, και σίγουρα δεν θα μπορεί να παρακαμφθεί «λόγω αδυναμίας πληρωμής», όπως τα πρόστιμα.

Νικος Δυοβουνιωτης, Πολιτικός μηχανικός – Κηφισιά