ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η Περιφέρεια για έργα της Περιφέρειας

Κύριε διευθυντά
Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας σας (Πέμπτη 23/11) με τον τίτλο «Τα σοβαρά λάθη της Περιφέρειας για τη Μάνδρα», για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών σας, σας ενημερώνουμε ότι: Η περιφερειάρχης δεν κάλεσε για «πρώτη φορά», όπως αναφέρει το δημοσίευμα, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης σε σύσκεψη στο γραφείο της. Στις 29 Φεβρουαρίου 2016 είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το μεταναστευτικό / προσφυγικό, παρουσία όλων σχεδόν των επικεφαλής των παρατάξεων.

Στη θέση του διευθυντή Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών και Εργων τοποθετήθηκε δημόσιος λειτουργός (με πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το ΕΜΠ, της κατεύθυνσης υδραυλικού μηχανικού, και μεταπτυχιακό τίτλο στη «Βιώσιμη Ανάπτυξη – Διαχείριση Περιβάλλοντος»), ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών 2004-2011, ύστερα από γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, διευθυντής σε υπηρεσία της πρώην κρατικής Περιφέρειας πριν από τον «Καλλικράτη», με καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής των τεχνικών υπηρεσιών αυτής. Ο αντικατασταθείς τη μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία του την είχε σε έργα τοπικού επιπέδου δήμων ως υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) και πρόσφατα, μετά το τέλος του 2011, ανέλαβε χρέη αναπληρωτή δ/ντή σε υπηρεσία κατασκευής οδικών έργων στην Περιφέρεια Αττικής. Από το τέλος του 2014 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή γενικού δ/ντή, τα οποία διατηρεί και σήμερα σε άλλη Γενική Δ/νση της Περιφέρειας. Από τα στοιχεία αυτά είναι φανερό ότι η αναφορά στο δημοσίευμά σας περί έλλειψης γνώσεων και εμπειρίας δεν τεκμαίρεται – το αντίθετο προκύπτει.

Σε ό,τι αφορά στον καθαρισμό των ρεμάτων, υπάρχουν βεβαιωτικά έγγραφα των χωρικών τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας ότι στις χωρικές ενότητές τους είχε ολοκληρωθεί ο καθαρισμός των ρεμάτων πριν από την πρόσφατη πλημμύρα στη Μάνδρα.

Το γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής