ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το γράμμα του νόμου και οι οκτώ Τούρκοι

to-gramma-toy-nomoy-kai-oi-okto-toyrkoi-2233987

Κύριε διευθυντά
Ο υπουργός Δικαιοσύνης επιμένει ότι οι οκτώ Τούρκοι φυγάδες αξιωματικοί μπορούν να δικασθούν στη χώρα μας. Είναι το πρώτο λάθος του. Τελευταία μάλιστα συνέδεσε τη δυνατότητα αυτή με αίτημα της τουρκικής κυβέρνησης προς τη χώρα μας –εάν υποβληθεί– να δικασθούν εδώ στην Αθήνα με βάση πάντα το άρθρ. 8 του Π. Κώδικα. Είναι το δεύτερο λάθος του. Κανένα αίτημα της τουρκικής κυβέρνησης δεν μπορεί να παραμερίσει, πολύ δε περισσότερο να ανατρέψει τον ισχύοντα στη χώρα μας Ποινικό Κώδικα, ο οποίος λύνει το πρόβλημα με τη σαφήνεια, την καθαρότητα και τη διαύγεια της διατυπώσεως του άρθρου 8, το οποίο ορίζει: «Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς ανεξάρτητα από τους νόμους του τόπου τέλεσης, για τις εξής πράξεις που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή».

α) Εσχάτη προδοσία και προδοσία της χώρας, που στρέφεται κατά του ελληνικού κράτους. στ) Πειρατεία. η) Πράξη δουλεμπορίου. θ) Παράνομο εμπόριο ναρκωτικών ουσιών.

Ο ποινικός μας κώδικας ακολουθεί τα βασικότερα συστήματα του διεθνούς ποινικού δικαίου που εκφράζονται με τις κάτωθι Αρχές. 1) Αρχή της εδαφικότητος. 2) Αρχή της εθνικότητος του δράστη. 3) Αρχή της προστατευτικότητας και 4) Αρχή της παγκόσμιας δικαιοσύνης. Με την αρχή της παγκόσμιας δικαιοσύνης που παριέχεται στο άρθρ. 8 του Π. Κώδικα μπορεί να δικασθούν από κάθε χώρα τα εγκλήματα της πειρατείας, το δουλεμπόριο και το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και όχι το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας και της προδοσίας της χώρας. Εάν οι Τούρκοι αξιωματικοί κατηγορούνται από την τουρκική πολιτεία για προδοσία της χώρας και για εσχάτη προδοσία αυτή δεν στρέφεται κατά της χώρας μας, ώστε να έχει εφαρμογή το άρθρ. 8 του Π.Κ. Στρέφεται κατά του τουρκικού κράτους και αυτό έχει αποκλειστικώς το δικαίωμα ποινικής τιμωρίας. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να εκχωρηθεί από την Τουρκία στην ελληνική έννομη τάξη και να παραμερισθεί το άρθρ. 8 του Π. Κώδικα.

Γ. Σταραντζης, Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο και στο ΣτΕ, πρ. επιστημονικός συνεργάτης «Αρχείου Νομολογίας»