ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το γράμμα του νόμου, Novartis, πρόσωπα

to-gramma-toy-nomoy-amp-nbsp-novartis-prosopa-2234666

Κύριε διευθυντά
Κατά το άρθρο 86 παρ. 1 εδάφιο 1 του Συντάγματος, «Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διετέλεσαν ή διατελούν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει» και κατά την παρ. 2 εδ. 2, «Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτική εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση», κατά δε το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3126 του 2003 περί ποινικής ευθύνης των υπουργών, που αφορά τα κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου αυτού πλημμελήματα ή κακουργήματα που τελούνται από υπουργό κατά την άσκηση των καθηκόντων του. «Το αξιόποινο των πράξεων των υπουργών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1, εξαλείφεται μετά το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση της αξιόποινης πράξης, εάν έως τότε η Βουλή δεν έχει αποφασίσει να ασκήσει ποινική δίωξη κατά του υπουργού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο αυτόν».

Προσφάτως, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου απέστειλε στη Βουλή στοιχεία περί αδικημάτων πρωθυπουργών και υπουργών που φέρονται ότι ετελέσθησαν πριν από τις αρχές του 2015. Τα φερόμενα ως τελεσθέντα αδικήματα αυτά έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3126, γιατί από τις αρχές του 2015 έχει περάσει η βουλευτική περίοδος των εκλογών της 25-1-2015 χωρίς να ασκηθούν διώξεις, παρά το ότι υπήρχαν σχετικώς ο χρόνος και η δυνατότητα και αφού ακολούθησε η βουλευτική περίοδος των εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015 που διανύουμε σήμερα. Συνεπώς δεν έχει νόημα η αποστολή των στοιχείων αυτών στη Βουλή η οποία, άλλωστε, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαπιστώσει την παραγραφή και όχι να ασκήσει δίωξη.

Ο εισαγγελέας, όταν πάρει στα χέρια του μια μήνυση για αδίκημα που έχει παραγραφεί, δεν ασκεί ποινική δίωξη, αλλά βάζει τη μήνυση στο αρχείο κατά το άρθρο 43 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ευαγγελος Ανδριανος, Επίτιμος αρεοπαγίτης Καστόρειον Λακωνίας