ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων

Κύριε διευθυντά
Ως πολίτης διάβασα τα καίρια σημεία του Νόμου 4524/2018 για τα κοιτάσματα και την εκμετάλλευση αυτών, καθώς αποτελούν εθνικό πλούτο.

1. Φαίνεται ότι υπάρχει εθνικό μέγιστο της τάξεως του 20% ενώ οι Κύπριοι παίρνουν 60%, μάλλον με διαφορετική στρατηγική εκμετάλλευσης.

2. Τα έσοδα αυτά τα μειωμένα εξαρτώνται όχι μόνο από τις εισροές –που είναι διαφορετικά από τα έσοδα– αλλά και από τις εκροές, δηλαδή αν οι εταιρείες θέλουν να ξοδέψουν τα έσοδα της Ελλάδας θα είναι ακόμα πιο μειωμένα.

3. Προβλέπεται 5% για την Περιφέρεια Κρήτης, κάτι που είναι εντελώς τοπικιστικό.

4. Εχω επίσης ενημέρωση ότι οι έρευνες ήταν μικρής ακρίβειας, κάτι που αυξάνει το ρίσκο των εταιρειών, οπότε και μειώνεται το ενδιαφέρον και πέφτουν οι τιμές.

5. Είναι δυνατόν να ζητηθεί όλο το όφελος στην αρχή, κάτι που δεν μας συμφέρει καθώς θα λάβουμε μειωμένη αξία, αλλά πιθανώς το χρειαζόμαστε για την προστασία και άρα την εξόρυξη  των κοιτασμάτων.

Ως πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων της Deloitte, προτείνω την αλλαγή νόμου επί της βάσεως μιας εμπεριστατωμένης μελέτης από σοβαρή εταιρεία συμβούλων, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν και το project management και την υποστήριξη διαπραγματεύσεων και πολλά άλλα για να έχουμε ως Ελλάδα το μέγιστο όφελος. Το κόστος μπορεί να είναι της τάξεως του ενός  εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα κατά πολύ μεγαλύτερα.

Λυκουργος Βασιλοπουλος