ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η ευσυνειδησία δεν διδάσκεται

Η ευσυνειδησία δεν διδάσκεται

Κύριε διευθυντά
Στην εφημερίδα «Καθημερινή» στις 22/2/2020, διάβασα στη σελ. 7 το ρεπορτάζ του αξιόλογου δημοσιογράφου Απόστολου Λακασά, με τίτλο «Πακέτο αλλαγών στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης» που θα κάνει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Επειδή το ρεπορτάζ παρουσιάζει τέσσερα θέματα, θα αναφερθώ στα δύο και ειδικότερα στη θέση του σχολικού συμβούλου και όπως προκύπτει, απαιτούνται οκτακόσιοι (800) σχολικοί σύμβουλοι. Σύντομα θέτω τις απορίες μου:

α) Από ποια επιτροπή θα γίνει η επιλογή των σχολικών συμβούλων; Η επιτροπή θα είναι δίκαιη και αντικειμενική;

β) Ποιο θα είναι το αντικείμενο προσφοράς του σχολικού συμβούλου στην Α/θμια και Β/μια Εκπαίδευση; Συμβουλευτική και σε ποίο αντικείμενο; Μήπως θα είναι αξιολογική συντάσσοντας τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών; Δεν καθορίζεται αυτό με πλήρη σαφήνεια και κάθε λεπτομέρεια.

γ) Εάν γίνει νόμος για τη δημιουργία σχολικού συμβούλου και μετά με υπουργικές αποφάσεις καθοριστούν οι αρμοδιότητές τους, όλες αυτές θα ακυρωθούν από το ΣτΕ.

δ) Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΛΜΕ και ΔΟΕ πιστεύω ότι θα λάβουν αρνητική θέση.

ε) Οι οκτακόσιες θέσεις υψηλής μισθολογικής κλίμακας είναι τόσο εύκολο να καλυφθούν από το υπουργείο Οικονομικών;

στ) Στην εκπαίδευση, καλύτερος σύμβουλος για κάθε εκπαιδευτικό είναι η συνείδησή του και κανένας δεν μπορεί να του επιβάλλει τίποτα. Η προετοιμασία του δασκάλου για το μάθημα, η διαυγής διδασκαλία του σύμφωνα με επιστημονικά και παιδαγωγικά αποδεκτές διδακτικές πρακτικές, η αξιολόγηση των μαθητών προφορικά και γραπτά, όλα τα παραπάνω είναι τα καθήκοντά του και η ευσυνειδησία του.

Ως προς τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, που λέγεται ότι θα φτιαχτούν 240 στην Α/βθμια και Β/θμια Εκπαίδευση, βλέπω αντικειμενικές δυσκολίες στέγασης, επιλογής προσωπικού, επιλογής μαθητών κ.λπ. Τέλος, ας μη βιάζεται η κυρία υπουργός. Το υπουργείο Παιδείας είναι πολυσύνθετο, λαμβάνοντας μεγάλο μέρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Ι.Θ. Χαϊνης, Ομ. καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Κηφισιά