ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η εισαγωγή στα ΑΕΙ, επίλυση μιας εξίσωσης

Κύριε διευθυντά
Στην «Καθημερινή» της Κυριακής  6/9/2020 στο ρεπορτάζ του λίαν αξιόλογου δημοσιογράφου σας Απόστολου Λακασά υπό τον τίτλο «Διπλή βάση εισαγωγής» για την είσοδο στα ΑΕΙ, αλλαγές που προωθεί το υπ. Παιδείας, επιθυμώ να προσθέσω πολύ σύντομα τα ακόλουθα:

1. Το υπ. Παιδείας να ορίσει νομοθετικά για εισαγωγή στα ΑΕΙ, της οποίας το 30% να προέρχεται από τον βαθμό του απολυτηρίου του Λυκείου και το 70% να είναι ο βαθμός των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

2. Τα μαθήματα βαρύτητας – εδώ θα πρέπει να προσέξει όλως ιδιαιτέρως το υπ. Παιδείας. Τα μαθήματα βαρύτητας δεν θα πρέπει να ορισθούν από τα ΑΕΙ αλλά να ορισθούν πανελλαδικώς για όλα τα τμήματα και τις σχολές των πανεπιστημίων από το υπ. Παιδείας, με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής. Διαφορετικά θα επέλθει μεγάλη σύγχυση στα πανεπιστήμια. Μεγάλη προσοχή εδώ.

3. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αριθμός των εισακτέων θα ορισθεί σε συνεννόηση με τα ΑΕΙ. Επειδή τα περιφερειακά πανεπιστήμια, πιεζόμενα και από τους τοπικούς παράγοντες, θα θέλουν να έχουν πολλούς φοιτητές, το υπ. Παιδείας θα πρέπει να βρει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο που να το ρυθμίσει. Είναι δύσκολο θέμα.

4. Για την επαγγελματική εκπαίδευση, όπως γράφει το ρεπορτάζ, το υπ. Παιδείας επιθυμεί να ενισχυθεί, ώστε ένα μέρος των αποφοίτων των Λυκείων να κατευθύνεται και εκεί. Το πρόβλημα για το υπ. Παιδείας είναι η επαγγελματική εκπαίδευση να έχει σύγχρονη δομική συγκρότηση.

Λόγω ελλείψεως χώρου δεν θα αναφερθώ στις σκέψεις που κάνουν στην «Καθημερινή» στο ίδιο φύλλο λίαν αξιόλογοι καθηγητές ΑΕΙ, πρυτάνεις, η πρώην υπ. Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου και αρκετοί άλλοι λίαν αξιόλογοι επιστήμονες, όπως ο κ. Διγαλάκης, ο κ. Κουβελιώτης, ο πρύτανης του ΑΠΘ Νικ. Παπαϊωάννου, ο καθηγητής κ. Περικλής Μήτκας, πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Πάντως, το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος και κυρίως για τα ΑΕΙ θα πρέπει να προσαρμοσθεί με αυτό των προηγμένων χωρών της Ε.Ε.