ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αυστηρή τήρηση μέτρων σε σχολικό συγκρότημα

Κύριε διευθυντά
Σε απάντηση δημοσιεύματος της εφημερίδας «Η Καθημερινή» με τίτλο «Στον Χολαργό αναζητείται σχολική στέγη»(10/9), σας ενημερώνουμε πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχουν γίνει όλες οι παρεμβάσεις ώστε το σχολικό συγκρότημα της οδού Αετιδέων 48-50 να λειτουργήσει με ασφάλεια και με την τήρηση όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο, και συγκεκριμένα: 

• Η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών του γυμνασίου θα γίνεται από διαφορετική είσοδο – έξοδο από αυτούς του λυκείου, ώστε να μην έρχονται καθόλου σε επαφή. 

• Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών του γυμνασίου, οι ώρες διαλειμμάτων καθώς και οι ώρες χρήσεις του κυλικείου θα είναι διαφορετικές από αυτές των μαθητών του λυκείου. 

• Εχει εξασφαλισθεί ο προαυλισμός των μαθητών του γυμνασίου σε διαφορετικό χώρο από αυτών του λυκείου, καθώς έχει τοποθετηθεί διαχωριστικό κάγκελο. 

• Οι μαθητές του γυμνασίου θα χρησιμοποιούν διαφορετικούς χώρους υγιεινής από τους μαθητές του λυκείου. 

• Εχουν ήδη τοποθετηθεί στο σχολικό συγκρότημα τρεις (3) υπάλληλοι καθαριότητας, ώστε να καθαρίζεται το σχολείο σχολαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, αλλά και μετά την αποχώρηση των μαθητών. 

• Το σχολικό συγκρότημα έχει εξοπλιστεί με τα απαραίτητα αντισηπτικά και την ημέρα του αγιασμού θα παραδοθούν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς οι προστατευτικές μάσκες, με μέριμνα του υπουργείου Εσωτερικών. 

• Θα πραγματοποιηθούν απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους του σχολείου. 

• Οι μαθητές του Λυκείου Χολαργού που θα μεταφερθούν προσωρινά στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού είναι 150 και όχι 180 που αναφέρετε. 

• Το 1ο Γυμνάσιο Χολαργού έχει κατασκευαστεί με προδιαγραφές 18θέσιου σχολείου και παλαιότερα στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζονταν δύο σχολεία, ενώ σήμερα η δυναμικότητα του 1ου Γυμνασίου είναι 12θέσιο και ως εκ τούτου υπάρχουν κενές αίθουσες, στις οποίες θα γίνει η προσωρινή μεταφορά της Α΄ τάξης και της Β΄ τάξης του 1ου ΓΕΛ Χολαργού στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού. 

Σχετικά με την αναφορά σε κτίριο που μίσθωσε ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σας ενημερώνουμε ότι στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα θα φοιτήσουν νήπια και προνήπια, στο πλαίσιο της εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης εκπαίδευσης.