ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Χωρίς τους νέους, αλίμονό μας…

Κύριε διευθυντά
Διάβασα με ενδιαφέρον την ωραία επιστολή του κ. Αγγελου Ζαχαρόπουλου, στο φύλλο της 15/9, στην οποία συνέκρινε τον Ροδρίγο του Cid με τον πρόεδρο της Γαλλίας, για να τονίσει ότι στις «καλογεννημένες ψυχές η ηλικία δεν παίζει αξιακό ρόλο».

Θα ήθελα επί του θέματος αυτού να γενικεύσω τη σημασία της νεότητος έναντι άλλων ηλικιών επικαλούμενος μία ρήση του Πολωνο-εγγλέζου συγγραφέως Τζόζεφ Κόνραντ στην ιστορία ναυτικού περιεχομένου που συνέγραψε στις αρχές του περασμένου αιώνος με τίτλο «Youth».

Λέει εκεί: «Oh youth! the faith of it, the strength of it, the imagination of it». Ητοι, τρία χαρακτηριστικά της νιότης, η πίστις, η δύναμις και η φαντασία που αρκούν για να κατακτήσουν οι νέοι τους ορίζοντές των ενώ, από την άλλη πλευρά, εμείς οι παρωχημένης ηλικίας συνάνθρωποι τι έχουμε να καυχηθούμε; Την πείρα, που μόνη της δεν αρκεί για πολλά πράγματα.

Είναι, νομίζω, αυτός ο βασικός λόγος για τον οποίο απαιτείται ανυπερθέτως εξαιρετική προσπάθεια στην ποιότητα της Παιδείας στον τόπο μας, καθώς και μια καλά οργανωμένη εκστρατεία για την παλιννόστηση των νέων που μας έφυγαν για να ζήσουν αλλού κάτω από τις γνωστές συνθήκες. Γιατί χωρίς τους νέους μας…