ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα από τη διχόνοια»

Κύριε διευθυντά
Εχει γραφεί ότι για τους χριστιανούς προσευχή είναι η επικοινωνία του πιστού με το Θείο για βοήθεια, καθοδήγηση, παρηγορία κτλ., ενώ για μερικούς είναι (επίσης;) η συνομιλία με τον (ανώτερο) εαυτό μας για κατεύθυνση, διερεύνηση, φωτισμό κτλ.

Στο γνωστό ποίημα του Νίκου Γκάτσου, που μελοποίησε ο Μάνος Χατζιδάκις, οι Ελληνες απευθύνονται στον Χριστό και του ζητούν να τους βοηθήσει να γλιτώσουν τη μικρή τους χώρα από τους εξωτερικούς εχθρούς. «Δική τους είναι μια φλούδα γης, μα συ Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ’ το τσακάλι και την αρκούδα».

Στις μέρες μας προτείνω τη (δυστυχώς) πάντα επίκαιρη εξής «διασκευή»: «Δική τους είναι μια φλούδα γης, μα συ Χριστέ μου να ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ’ τη διχόνοια και τη φαγούρα».