ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΑΕΙ, μαθήματα και διδάσκοντες

Κύριε διευθυντά
Τα «γνωστικά αντικείμενα» των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ στα οποία αναφέρεται (18.10.20) ο κ. Απ. Λακασάς ότι χρησιμεύουν για να «φωτογραφίζουν» τις εκλογές πανεπιστημιακών, είναι παλαιά υπόθεση. Kατά τη νομοθεσία, στα πανεπιστήμια μέχρι το 2003 οι θέσεις καθηγητών ήσαν «οργανικές» και η μεταβολή τους απαιτούσε νόμο ή διάταγμα. Μετά το έτος εκείνο (ν. 1268/2003) και μέχρι σήμερα εφαρμόζεται «καθορισμός» του περιεχομένου της θέσης (αγγλικά λέγεται job description) με απόφαση συλλογικών οργάνων του πανεπιστημίου (τομέας – σχολή κ.λπ.). 

Ο ρόλος του «εποπτεύοντος» υπουργείου Παιδείας είναι εδώ δύσκολος και ακριβώς γι’ αυτό, συχνά υποτονικός. Και έτσι φθάσαμε στο ακραίο σημείο να προκηρύσσονται θέσεις με αντικείμενα με βάση όχι το κριτήριο αποστολής της θέσεως, αλλά το πρόσωπο που θέλουμε να επιλέξουμε για τη θέση. 

Οι προσπάθειες διορθώσεως αυτού του στρεβλού σημείου έχουν πετύχει μόνον μερικώς. Εάν η πολιτεία (που χρηματοδοτεί τα ΑΕΙ) έχει πραγματικά βούληση να λυθεί το αδιέξοδο, υπάρχει η εξής μοναδική οδός: όλες οι σχολές έχουν πρόγραμμα σπουδών. 

Οι θέσεις ΔΕΠ υπάρχουν κατά βάση για να υλοποιείται το πρόγραμμα σπουδών και για να διδάσκονται τα μαθήματα. Επομένως πρέπει τα μέλη ΔΕΠ να «ακολουθούν» σε αριθμό και περιεχόμενο τα μαθήματα της σχολής. Δηλαδή το «γνωστικό αντικείμενο» να συμπίπτει με ένα διδασκόμενο μάθημα και ο αριθμός των πανεπιστημιακών να είναι ανάλογος των ωρών διδασκαλίας στο πρόγραμμα. 

Εάν δηλαδή ένα μάθημα έχει διπλάσιες ώρες διδασκαλίας από άλλο, είναι λογικό να έχει και διπλάσιο αριθμό πανεπιστημιακών. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Απλώς πρέπει οι νεο-προκηρυσσόμενες θέσεις να ακολουθούν τον κανόνα αυτόν. Και η διόρθωση θα γίνει σταδιακά χωρίς κλυδωνισμούς, που μόνον αναστάτωση θα φέρουν σε ένα πανεπιστήμιο. Ολα τα υπόλοιπα είναι συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά.