ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Έλληνες φιλόσοφοι και ο Θεάνθρωπος

Κύριε διευθυντά
Μας εκπλήσσουν πολλές προφητείες Ελλήνων φιλοσόφων αναφορικά με τον Χριστό. Και όλες σχεδόν οι προφητείες αυτές έγιναν αρκετούς αιώνες πριν από την έλευση του Θεανθρώπου.

Είπε σχετικά ο Πυθαγόρας: «Ηξει εξ ουρανού ο Θεός επί θεραπεία και ευεργεσία πάντων ανθρώπων, ανθρωπόμορφες ίνα μη ξενιζόμενοι και φοβούμενοι οι άνθρωποι διά το υπέροχον αυτού, την παρ’ αυτού μάθησιν αποφεύγουσι». Παρόμοια μίλησε και ο Σωκράτης: «Αναμένομεν δει, ω Αλκιβιάδη, άλλον εξ ουρανού διδάξαι πάντας πως δει προς Θεόν και ανθρώποις διακείσθαι. Δυνατός. Εκείνος αφελεί την αχλύν από των οφθαλμών των ανθρώπων».

Μας εντυπωσιάζουν και τα λόγια του Σόλωνα: «Θα έρθει η νεανίς που θα φέρει τον ουράνιο τόκο. Η άσαρκος αυτή θεότης θα λάβει σάρκα και οστά και θα απαλλάξει όσους θέλουν από τα πάθη και τα δεινά. Θα κρεμαστεί δε από άπιστο και αχάριστο λαό επειδή θα το θελήσει καταδεχόμενος». Παρόμοια και τα λόγια του Πλάτωνα: «Κάποτε σε αυτή την πολυσχιδή γη θα γεννηθεί άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Ακούραστο όρος των ανιάτων παθών, η θεότης θα φέρει αφθαρσία και αυτό θα γεννήσει φθόνο στον άπιστο λαό. Θα κρεμαστεί ψηλά και όλα θα τα υπομείνει με τη θέλησή του».

Πόσο θαυμαστή είναι και η προητεία της Σίβυλλας, την οποία αναφέρει ο Αριστοτέλης: «Θα έρθει από τον ουρανό ο αιώνιος βασιλεύς, ο οποίος μέλλει να κρίνει κάθε σάρκα και ολόκληρο τον κόσμο. Από μητέρα νύμφη Παρθένο Πανάμωμη. Μέλλει να είναι ο μόνος γόνος του Θεού, άναρχος, απρόσιτος, ένας Θεός Λόγος, τον οποίο τρέμουν οι ουρανοί και οι άνθρωποι».

Αλλά ο Αρχύτας ο Ταρανταίος και ο Απολλώνιος μίλησαν ακόμη και για τη φύση του Θεού. Οπως είπαν και οι δυο τους: «Ενας Θεός υπάρχει με τρεις υποστάσεις, Πατήρ, Υιός και Αγιον Πνεύμα». Ο ίδιος ο Θεός τούς έκανε αυτή την αποκάλυψη γιατί ήσαν ενάρετοι. Και άλλοι Ελληνες φιλόσοφοι μίλησαν για τον Χριστό και το ερώτημα των αρχαίων Ελλήνων ήταν πότε θα έρθει Εκείνος, δηλαδή ο Υιός του Θεού. Την απάντηση την έδωσε ο Αισχύλος, ο οποίος είπε ότι «σε 13 γενιές θα έρθει». Και βλέπουμε ότι ο Θεός Χριστός γεννήθηκε σε 13 γενιές από τον Αισχύλο!