ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Γλωσσική, αντισεξιστική δικαιοσύνη

Κύριε διευθυντά
Στο φύλλον της 14.1.21 της «Καθημερινής», δημοσιεύθηκε επιστολή του διακεκριμένου καθηγητή Λ. Ζούρου, με την οποία «έφερε στο κοινό της εφημερίδας» το θέμα της χρήσης του γραμματικού αρσενικού γένους κι όταν ακόμα αναφερόμαστε σε αμφότερα τα ανθρώπινα γένη. Ως μια μικρή συμβολή στη ρύθμιση του ζητήματος, έδωσα ένα πρακτικό κείμενό μου σε τρεις χιλιάδες γυναίκες και άνδρες που παρακολούθησαν το διαδικτυακό μου μάθημα «Πρακτικά ζητήματα της Νεοελληνικής», στο πλαίσιο του «MΑΘΗΣΙΣ» του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας της Κρήτης. Οσοι αναγνώστες και αναγνώστριές σας τυχόν ενδιαφέρονται, θα μπορούσαν να το διαβάσουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://mathesis.cup.gr/c4x/edX/DemoX/asset/deg.pdf