ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το σύστημα «Ατλας», ο e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις

Κύριε διευθυντά 
Στο φύλλο της εφημερίδας στις 27/1/2021 υπήρχε αναφορά σε θέματα του e-ΕΦΚΑ με τίτλο «Τραγελαφικές καταστάσεις στον ΕΦΚΑ με τις συντάξεις», χωρίς τα όσα αναφέρονται εκπορευόμενα από εκπροσώπους εργαζομένων να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ειδικότερα, τον περασμένο Δεκέμβριο, ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε συντεταγμένα και βάσει σχεδίου σε επεξεργασία μέσω του συστήματος «Ατλας» παλαιών εκκρεμών αιτήσεων του τ. ΟΓΑ που είχαν υποβληθεί προ της έναρξης λειτουργίας του συστήματος. Η επεξεργασία αυτή έγινε με βάση τα διαθέσιμα μηχανογραφικά δεδομένα χωρίς να ζητηθεί από κανένα ασφαλισμένο η επανυποβολή στοιχείων της αίτησης και οδήγησε σε αυτόματη απονομή 1.717 συντάξεων. Το μέγεθος αυτό είναι σημαντικό καθώς υπερβαίνει το ύψος των απονομών που μηνιαίως πραγματοποιούνται από το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται με τις συντάξεις γήρατος των αγροτών. 

Προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση ή επιβάρυνση των ασφαλισμένων απεστάλησαν καταστάσεις στα υποκαταστήματα για τη συμπλήρωση του μόνου στοιχείου που απέμενε, του λογαριασμού του δικαιούχου, σημαντικό μέρος των οποίων επεστράφησαν εντός του Δεκεμβρίου και οι εν λόγω συνταξιούχοι πληρώθηκαν την Τετάρτη 27/1/2021. Οι υπόλοιποι θα πληρωθούν στο τέλος Φεβρουαρίου. 

Συμπερασματικά αυτό που πραγματικά συνέβη είναι ότι με επιτυχία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 η αυτόματη επεξεργασία παλαιών εκκρεμών συντάξεων του τ. ΟΓΑ από το σύστημα «Ατλας» και απονεμήθηκαν αυτόματα 1.717 συντάξεις που αντιστοιχούν στο 12% των συνολικών εκκρεμών συντάξεων γήρατος του τ. ΟΓΑ χωρίς να απαιτηθεί καμία ενέργεια από πλευράς των συνταξιούχων και με την ελάχιστη εμπλοκή των αρμόδιων υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ για τη συμπλήρωση του τραπεζικού λογαριασμού. 

Η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί και τις επόμενες ημέρες και εντάσσεται σε ένα πακέτο ειδικών μέτρων που περιλαμβάνουν παράλληλα την αποκέντρωση της απονομής και τον τριπλασιασμό των υπαλλήλων του οργανισμού που ασχολούνται με την απονομή στον τ. ΟΓΑ.

Σε κάθε περίπτωση το γραφείο Τύπου και ενημέρωσης του οργανισμού είναι στη διάθεση όλων των μέσων για τη διασταύρωση πληροφοριών που αφορούν τον οργανισμό, με σκοπό να συμβάλουμε στην έγκριτη ενημέρωση του κοινού.