ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Στρατηγική νίκης ενός αλγορίθμου

Κύριε διευθυντά 
Με αφορμή την επιστολή του κ. Γ. Τόλη περί τεχνητής νοημοσύνης και εγκεφάλου (11/2/2021), θα ήθελα να αναφέρω ότι ένα από τα πρώιμα δείγματα τεχνητής νοημοσύνης (Τ.Ν.) και μηχανικής μάθησης είναι ο αλγόριθμος της DeepMind AI (στο YouTube https://tinyurl.com/atariai), ο οποίος κλήθηκε να παίξει το βιντεοπαιχνίδι Breakout χωρίς καμία υπόδειξη των προγραμματιστών του σχετικά με το τι είναι το παιχνίδι και πώς παίζεται. Παρατηρώντας μόνο την οθόνη και με μόνη εντολή να μεγιστοποιήσει το σκορ, ο αλγόριθμος όχι μόνο έμαθε μόνος του να παίζει το παιχνίδι, αλλά ανακάλυψε και μια στρατηγική ταχείας νίκης. Αυτό και μόνο το παράδειγμα θεωρώ ότι είναι αρκετό να μας προβληματίσει για την εξέλιξη της Τ.Ν. και τη σχετική νέα εσχατολογία. Η Τ.Ν. όχι μόνο είναι νοημοσύνη, αλλά και ως επόμενο στόχο της έχει τη συνείδηση. Ενα πολύ περιεκτικό και κατατοπιστικό για την Τ.Ν. βιβλίο είναι η διεθνής εκδοτική επιτυχία «Life 3.0» του Max Tegmark, καθηγητή του MIT και προέδρου του Ινστιτούτου για το Μέλλον της Ζωής. Η πληροφόρηση εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οξύνει την κριτική μας σκέψη σχετικά με την Τ.Ν.