ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αξιολογώντας (και) τα ερωτήματα

Kύριε διευθυντά 
Διάβασα τρεις φορές τα «Εκ πείρας ερωτήματα για την αξιολόγηση» («Κ», 5 Φεβρ.) του κ. Ιω. Θ. Χαΐνη, ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ, και αποκόμισα τρις τη βεβαιότητα ότι αγνοεί την κατάσταση της σημερινής δημόσιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα εκείνης του λυκείου. 

Θα χρειαζόταν όλος ο χώρος των «Γραμμάτων Αναγνωστών» για ν’ απαντήσω στοιχειωδώς στα ερωτήματα του κ. Χαΐνη, για τούτο περιορίζομαι στο εξής: «Δεν γνωρίζουν [οι εισηγητές των προτεινομένων μεταρρυθμίσεων] ότι για έναν εκπαιδευτικό που δεν πληροί τα καθήκοντά του υπάρχει η διεύθυνση του σχολείου, η γενική διεύθυνση όπου υπάγεται το σχολείο και τέλος το υπουργείο Παιδείας, με όλες τις πειθαρχικές συνέπειες;» 

Sancta simplicitas! Μακάριος ο κ. Χαΐνης που αγνοεί ότι ο «εκπαιδευτικός» –ο Θεός να τον κάνει!– συνδικαλισμός έχει καταστήσει «άβατον» την αίθουσα διδασκαλίας όχι μόνον για τον διευθυντή του σχολείου ή τη γενική διεύθυνση, αλλά και για τον ίδιον τον υπουργό. 

Ακριβώς επειδή πιστεύω ότι όντως νοιάζεται για την προκοπή της Παιδείας, τον παρακαλώ να παρακολουθεί το «Υποβολείο» του συνεργάτη σας κ. Βασίλη Αγγελικόπουλου.