ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Πράβντα», «Ισβέστια» και… Διαδίκτυο

Κύριε διευθυντά
Οι δύο μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες της Ρωσίας, κατά την κομμουνιστική περίοδο αυτής της χώρας (1917-1989), ήταν η «Πράβντα» και η «Ισβέστια». Στη ρωσική γλώσσα «Πράβντα» σημαίνει «Αλήθεια» και Ισβέστια» σημαίνει «Ειδήσεις». 

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης, οι Ρώσοι αυτοσαρκαζόμενοι παραδέχονται ότι στην εφημερίδα «Πράβντα» ποτέ δεν υπήρχαν ειδήσεις και στην εφημερίδα «Ισβέστια» ποτέ δεν υπήρχε αλήθεια!

Στην εποχή μας, την «Αλήθεια» της «Πράβντα» και τις «Ειδήσεις» της «Ισβέστια» τις βρίσκουμε στο Διαδίκτυο στο πολλαπλάσιο!