ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η υπόθεση Ανδρέα Γεωργίου

Κύριε διευθυντά
Τηρουμένων των αναλογιών η υπόθεση Ανδρέα Γεωργίου έχει πολλά κοινά με την υπόθεση Ντρέιφους. Και τότε η Δικαιοσύνη πεισματικά κάλυπτε τα λάθη της με νέα λάθη διογκώνοντας το σκάνδαλο και τραυματίζοντας την υπόληψή της. Ταυτόχρονα βασανίζοντας έναν αθώο. Θα βρεθεί άραγε κάποιος θαρραλέος να βάλει τέρμα σε αυτό το αίσχος.