Περί εμβολιασμών και αγέλης ανθρώπων

Περί εμβολιασμών και αγέλης ανθρώπων

Κύριε διευθυντά 
Αγέλη ονομάζεται ένα πλήθος αγρίων ζώων του αυτού είδους που, συνήθως, ζουν και μετακινούνται ανοργάνωτα. Πιστεύω ότι ο κορωνοϊός δεν θα κατορθώσει να μας μετατρέψει σε αγέλες αγρίων ανθρώπων. Θα τον νικήσουμε με τους εμβολιασμούς. Αυτοί θα μας εξασφαλίσουν εκτεταμένη ή μαζική ανοσία. Η ονομασία «ανοσία αγέλης» που λέγεται και γράφεται κατά κόρον τελευταία δεν μας τιμά. Δεν είμαστε αγέλη. Τουλάχιστον ακόμα!