ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Εύξεινος Πόντος, εκ νέου επίκαιρος

Κύριε διευθυντά
Στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και όχι μόνο έχει καθιερωθεί, ως μη ώφελε, η χρήση της λαϊκότερης έκφρασης Μαύρη Θάλασσα (μτφρ. του αγγλικού όρου Black Sea), αντί της αρχαιότατης και επισημότατης ονομασίας Εύξεινος Πόντος ή απλώς Εύξεινος (=φιλικός προς τους ξένους, φιλόξενος), κατ’ ευφημισμόν από τη λέξη άξεινος/άξενος = αφιλόξενη θάλασσα για τους ναυτιλλομένους, εξαιτίας των τρικυμιών (Πρβλ. Ευριπ. Ιφιγ. 125, πόντου άξεινου). Πρόκειται για την εσωτερική θάλασσα, μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, που επικοινωνεί με το Αιγαίο Πέλαγος, με τον Βόσπορο, την Προποντίδα και τον Ελλήσποντο και αναφέρεται στους αρχαίους συγγραφείς: Ηρόδοτο, I, 6, ες τον Εύξεινον καλεόμενον πόντον, τον Ευριπίδη, Ηρακλ. 410, τον Πίνδαρο, Νεμ. 14, 49, τον Στράβωνα, ΙΙ, 1, 5, κ.ά. Η θάλασσα είναι γνωστή, στη διδακτική πράξη, από το πασίγνωστο χωρίο της Κύρου Αναβάσεως (Κάθοδος των Μυρίων, Δ΄ 7-8) του Ξενοφώντος, με τη συγκινητική αναφώνηση Θάλαττα, Θάλαττα… των στρατιωτών, όταν την αντικρίζουν χαρούμενοι, από το όρος Θήχης της Τραπεζούντος, ύστερα από πολύμηνη ταλαιπωρία, και τη χαιρετούν ως ελευθερώτρια. Ειρήσθω εν παρόδω, Ευξεινούπολη ονομάζεται μια κωμόπολη, προσφυγικό πόλισμα, της επαρχίας Αλμυρού, του νομού Μαγνησίας, ενώ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης λειτουργεί Τμήμα Παρευξείνειων Φιλολογιών.