ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το Άγιο Όρος είναι Άγιον Όρος

Κύριε διευθυντά
Σχεδόν πάντοτε συναντά κανείς πλέον στον γραπτό και στον προφορικό λόγο την ονομασία Αγιο Ορος, η οποία προφανώς θεωρείται συνεπής με τη δημοτική γλώσσα. Το θέμα της χασμωδίας/κακοφωνίας φαίνεται ότι έχει ξεχαστεί. Ας το παραδεχθούμε: το «ν» στο Αγιον Ορος δεν είναι καθαρευουσιανισμός, είναι χάριν ευφωνίας.