ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η νυν Πρόεδρος και ο προκάτοχος

Κύριε διευθυντά
Χωρίς να διαθέτω ούτε να επικαλούμαι οποιαδήποτε αυθεντία ή να έχω την ψευδαίσθηση ότι η γνώμη μου αποτελεί αξιόλογο έπαινο, θέλω να εκφράσω τον ενθουσιασμό που μου προξένησαν οι «Διατάσεις» του εκλεκτού συνεργάτη σας κ. Αρη Αλεξανδρή στην «Καθημερινή» της 22ας Μαΐου. Είναι, νομίζω, σπάνιο να συμφωνεί κανείς ολοκληρωτικά και απερίφραστα με το περιεχόμενο ενός εκτενούς άρθρου, στο οποίο θίγονται πολλά και σημαντικά θέματα και διατυπώνονται πολλές και ποικίλες αξιοπρόσεκτες απόψεις. Με την αυτονόητη επανάληψη των αρχικών επιφυλάξεων τολμώ να προσθέσω μιαν οπτική του θέματος, την οποία παρέλειψε ο αρθρογράφος. Πιστεύω ακραδάντως ότι το προέκρινε ηθελημένα και δεν του διέφυγε εκ παραδρομής. Εγώ δεν έχω αντίστοιχες επαγγελματικές ή άλλες αναστολές, αντιθέτως αισθάνομαι ότι ως πολίτης έχω το ακώλυτο δικαίωμα να προσφέρω στη συζήτηση τα της θητείας του προκατόχου της σημερινής Προέδρου της Δημοκρατίας (ΠτΔ). Είναι σαφές, κατά την άποψή μου, ότι οι επικριτές της νυν ΠτΔ έχουν ομαδικώς (και κομματικώς;) επηρεασθεί από το κακό προηγούμενο του απελθόντος ΠτΔ, που πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγήν και όχι προς μίμησιν. Τα πράγματα είναι πρόσφατα και, συνεπώς, δεν χρειάζεται περιγραφή ούτε καν απαρίθμησίς των. Είναι από πάσης απόψεως απαράδεκτο ο ανεύθυνος «ανώτατος άρχων» να ασκεί ευθέως προσωπική ή όποια πολιτική, όταν σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο ΠτΔ εκφράζει τις θέσεις της χώρας, όπως τις επιλέγει η εκλεγμένη από τον λαό κυβέρνηση, η οποία και φέρει την ευθύνη για τις πράξεις του ΠτΔ. Οι πράξεις αυτές δεν ισχύουν χωρίς την προσυπογραφή του αρμοδίου υπουργού (άρθρο 35 παρ. 1 Σ). Η ΠτΔ γνωρίζει κάλλιστα –αυταπόδεικτα και αποδεδειγμένα– και εφαρμόζει πιστά το Σύνταγμα, το οποίο, προφανώς, δεν αγνοούσε ο προκάτοχός της, αφού το εδίδασκε στους φοιτητές του. Οι ευσυνείδητοι δημόσιοι λειτουργοί προσπαθούν για το καλύτερο δυνατόν, επιδιώκοντας την προσέγγιση του τελείου. Οι ανόητοι πιστεύουν ότι το επιτυγχάνουν, αλλά είναι εξίσου ανόητοι εκείνοι που το αναμένουν και –κυρίως– το απαιτούν.